Zmiany w przetargach, dokończenie budowy sieci dróg i bezpieczne finansowanie. Drogowcy przedstawili tak zwaną białą księgę, w której znalazło się prawie 40 postulatów branży.

Drogowcy uważają, że ostatnie lata były bardzo złym czasem dla wykonawców. Dowodem są liczne bankructwa firm, które między innymi budowały polskie autostrady.

Dlatego też, zdaniem Andrzeja Wyszyńskiego ze Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, należy wprowadzić szereg zmian. Chodzi między innymi o dokończenie budowy zaplanowanej wcześniej sieci drogowej i zasadniczą zmianę procedur przetargowych. Drogowcy chcą też, by w przetargach nie mogły startować firmy, które nie posiadają własnego sprzętu i własnych kadr. Nie chcą też by dopuszczano w nich pośredników.

Postulaty drogowców dotyczą także spraw pracowniczych. Przewodniczący sekcji krajowej Drogownictwa NSZZ Solidarność Andrzej Tracz wskazuje, że na tym polu jest wiele zaniedbań. Uważa, że w przepisach dotyczących przetargów powinny się znaleźć zapisy o minimalnej stawce dla pracowników.

Drogowcy domagają się też zmian w przepisach. Chodzi między innymi o te, które regulują kwestie znaków drogowych.

Wojciech Płaza z Izby Inżynierów Budownictwa wskazuje, że obowiązujące regulacje prowadzą do absurdów. Dlatego, jego zdaniem, należy tak zmienić przepisy, by te absurdy wyeliminować.

Biała księga zostanie przekazana między innymi przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Finansów.