Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PKP Cargo karę w wysokości ponad 14 milionów złotych. Powodem jest stwierdzone nadużywanie pozycji rynkowej.

Maciej Chmielowski z UOKiKu wyjaśnia, że w 2006 roku PKP Cargo wprowadziło regulacje, na podstawie których mogło odmówić podpisania umowy specjalnej z przedsiębiorcą, którego uznało za swojego konkurenta. Ta praktyka spółki uniemożliwiła rywalizację z nią przedsiębiorcom, którzy byli jej konkurentami.

Jest to druga decyzja UOKiKu w tej sprawie. Poprzednia, wydana w 2009 roku, została uchylona przez Sąd Najwyższy, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Głównym powodem było rozszerzenie przez Urząd zakresu postępowania w jego trakcie. UOKiK rozpatrzył sprawę w zakresie ograniczonym do pierwotnego zarzutu.
Decyzja Urzędu nie jest ostateczna. PKP Cargo może się od niej odwołać do sądu.