Napisano, już wiele słów i artykułów nt. dlaczego należy w ogóle korzystać z usług spedytora. Krótko rzecz ujmując, bo taniej, pewniej i bezpieczniej.

ikona lupy />
Dlaczego należy korzystać z usług spedytora? / ShutterStock

Nasza wersję tej „płyty” znajdziesz tutaj: www.prawdziwyspedytor.pl/dlaczego_spedytor.

Jednak w niniejszym artykule, chcielibyśmy się skupić na odpowiedzi napytanie: Czy warto korzystać z usług Prawdziwego Spedytora i co to właściwie oznacza.

Podstawą działalności spedytora są przepisy Kodeksu Cywilnego nt. umowy spedycji art. 794-804 KC. Nie wchodząc w szczegóły spedytor to firma , która odpłatnie w ramach swojej działalności zorganizuje nam wszelkie czynności związane z nadaniem i odbiorem przesyłek. W tym niejako przy okazji zorganizuje również sam przewóz z punktu A do punktu B.

Jednak jest tam bardzo znamienny artykuł 797.

Art. 797 [Szczególne obowiązki spedytora] Spedytor obowiązany jest do podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki.

Ale o co właściwie tutaj chodzi?
Otóż przed 1989 eden spedytor upoważniony do dokonywania spedycji międzynarodowej . Jego standardowa oferta wyglądała mniej więcej tak:
- transport od p. A do p. B – X zł
- prowizja spedycyjna – 2% od kosztów przewoźnego


Czyli spedytor był zobowiązany do zorganizowania przewozu, ale sprzedawał ten transport w cenie zakupu, a za swoje usługi brał osobną prowizję. Dlatego był zobowiązany do podejmowania czynności potrzebnych do zwrotu nie należnego przewoźnego.

Jednak po 1989 spedytorzy przestali rozliczać się ten sposób i zaczęli oferować swoje usługi jak pospolita hurtownia. Taniej kupić, drożej sprzedać. W szczególności kiedy spedytorem można było zostać zakupując telefon komórkowy i poznając kilku przewoźników.

Bez wnikania, czy to dobrze czy źle, spowodowało to że na rynku stworzył się chaos Teraz kiedy klient odbiera oferty nie ma kompletnie żadnego pojęcia, czy ma do czynienia z przewoźnikiem, spedytorem czy pośrednikiem bez wiedzy i uprawnień.

Teraz więc klient otrzymując oferty tak naprawdę z kim ma do czynienia, ale przyjmując ofertę nadesłaną przez spedytora, akceptuje cenę transportu, która już zawiera w sobie marżę spedytora. Marża ta może wynosić i 1% i 100%. Zależy to tylko od jego możliwości negocjacyjnych z klientem i przewoźnikiem.

W związku z tym nie ma możliwości, aby spedytor dochodził nie należnie pobrane przewoźne w przypadku kiedy to przewoźne jest jego ofertą.

Taki system pracy antagonizuje spedytorów i przewoźników, którzy oskarżają spedytorów o zabieranie należnego im zysku co negatywnie wpływa na kondycję finansową przewoźników, którzy jeżdżąc nie mają czasu na aktywne zdobywanie klientów, co w czasach kryzysu, przecież nie jest wcale łatwe.

Nie widzą, że spedytorzy ponoszą koszty pozyskiwania klienta, co jest esencją każdego biznesu a na co składają się koszty kampanii marketingowych online, offline, materiały drukowane, targi, konferencje, giełdy, koszty pracowników i biura oraz często koszty przedłużających się terminów płatności swoich klientów.

Zdarza się też, ze czasami spedytor na początku pracuje bez marży, aby potem „odbić sobie” z przyszłych przewozów.

Z drugiej strony klient nie widzi też, za ofertą spedytora stoi znacznie większa „wartość”, gdyż winna obejmować znacznie więcej niż tylko samo przewoźne. Co konkretnie? Będzie o tym poniżej.

Jednocześnie powstaje pytanie czy można nawiązać prawdziwe partnerskie relacje biznesowe, kiedy każdy każdego skubie i dociska do ściany?

Czy w takim razie można wyjść z tego zaklętego kręgu przebijania wszystkich przez wszystkich? Odpowiedzią może być oferta prawdziwyspedytor.pl.

Otóż w tej ofercie oferujemy sprzedaż transportu w cenie zakupu od przewoźnika, a za obsługę spedycyjną pobierana jest stała opłata zależna jedynie od wkładu naszej pracy. Czyli nawet w odróżnieniu od sytuacji sprzed 1989 nie będzie to opłata procentowa, bo wtedy im drożej tym lepiej.

Tylko stała opłata uzależniona od rodzaju transportu i wynikającego z tego wkładu pracy oraz coraz niższa w zależności od wolumenu i czasu współpracy. W przeciwieństwie do obecnej praktyki, gdzie na stałym kliencie zarabia się najwięcej. Czy to brzmi uczciwie?

Co wchodzi w usługę spedytora?

1. doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego środka transportu w zależności od:

rodzaju towaru – towar niebezpieczny, wymagający chłodzeniailości towaru – transport całopojazdowy, drobnicowy wymaganego czasu przewozu – doładunek, drobnica, charter wymaganego rodzaju transportu - lotniczy, morski, drogowy czy kolejowy CENY – wszystkie powyższe

2. sporządzenie lub skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przewozu

3. skompletowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odprawy celnej

4. pomoc we właściwym zapakowaniu lub mocowaniu towaru

5. znalezienie przewoźnika w odpowiednim czasie, miejscu i cenie dla dokonania przewozu

6. sprawdzenie wiarygodności przewoźnika poprzez sprawdzenie licencji, ubezpieczenia OCP, sprawdzenie opinii na forach lub giełdach

7. zorganizowanie załadunku lub wyładunku towaru np. dźwigiem (załadunek i rozładunek nie są w cenie przewozu pomijając drobne przesyłki paczkowo-paletowe.

8. załatwienie ubezpieczenia Cargo towaru, gdyż odpowiedzialność przewoźnika jest nie wysoka i czasami może nie pokryć szkody dokonanej w przesyłce i wcale nie wystarczy sprawdzić wysokości posiadanej polisy.

9. dopilnowanie procesu przewozu, planowego załadunku i rozładunku towaru, w tym reakcja na powstające problemy stające na trasie przewozu naszej przesyłki

10. zorganizowanie dokonania odprawy celnej przesyłki, o ile została zlecona

11. na końcu , choć to pewnie jeszcze nie wszystko sporządzi i dopilnuje złożenia w odpowiednim czasie i formie reklamacji na szkody powstałe w czasie przewozu

Czy widać, ze oferta spedytora to nie to samo co oferta przewoźnika?

Czy mając nawet szeroką bazę współpracujących przewoźników jesteśmy w stanie uzyskać od nich te usługi? Czy zawsze nasz przewoźnik stosuje najbardziej atrakcyjne ceny? Czy nawet jeśli jest super dobry to zawsze jest w odpowiednim czasie i miejscu, aby jego cena była stale najbardziej atrakcyjna?

Proszę pamiętać, nawet jak trzeba podjechać 100 km to nie da się tego zrobić za darmo, przynajmniej dopóki do tego potrzebna jest ropa. Więc może znajdźmy przewoźnika, który jest tam, gdzie trzeba.

Nie będą tu powtarzał argumentów, dlaczego należy korzystać ze spedytora, ale skupię się na korzyściach wynikających ze współpracy w ramach prawdziwyspedytor.pl.

  • Ma pewność, że nie przepłaca, bo płaci zawsze tyle ile jest cena rynkowa. Cena spada, klient też automatycznie płaci mniej. Czy święty spokój ma swoją cenę?
  • Uwalnia swój czas przeznaczając na strategiczne zarządzanie firmą
  • Oszczędza swój czas lub czas pracowników, bo to spedytor przejmuje na siebie obowiązek wyszukania najlepszej oferty rynkowej i negocjacji cenowych w imieniu klienta.
  • Nawiązuje długą relację biznesową mając pewność, że cena za usługę jest stała , a właściwie coraz niższa w ramach programu lojalnościowego i wzrostu wolumenu.

Dla kogo jest ta oferta? Czy dla wszystkich? Nie. Kierujemy ją do firm o pewnej regularności przewozów, która dzięki swojemu wolumenowi będzie mogła skorzystać z efektu skali . Czy w takim razie jak mamy pojedynczy transport to go nie obsłużymy?

Oczywiście, że zrobimy, ale zapraszamy wtedy do standardowej oferty spedycyjnej realizowanej pod marką www.spedycja-polska.pl.