Zarząd spółki PKP Cargo kwestionuje legalność strajku generalnego, zapowiadanego na 9 listopada przez związkowców pracujących w firmie.

Zarząd spółki PKP Cargo kwestionuje legalność strajku generalnego, zapowiadanego na 9 listopada przez związkowców pracujących w firmie.

Wątpliwości władz grupy dotyczą ważności referendum strajkowego.

Pozwy do sądu złożono wczoraj. W czwartek mają odbyć się kolejne negocjacje ze związkowcami. Decyzja o kroczącym strajku napłynęła do zarządu z delegatury w Tarnowskich Górach