Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie decydowało o funduszach na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Zadanie to przejmie od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Tak wynika z nowelizacji z 9 kwietnia 2015 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 789). Dzisiaj wchodzi ona w życie.
Na razie resort infrastruktury pracuje nad nowym programem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2025. Zastąpi on Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który dotychczas był nadzorowany przez ministra administracji. Nowy program zostanie uchwalony przez Radę Ministrów i samorządy będą mogły pozyskać z niego pieniądze na budowę dróg w 2016 r. Jak wynika z zapowiedzi rządu, gminy będą miały do wykorzystania 1 mld zł rocznie, zasady udziału w programie nie ulegną dużym zmianom. O pieniądzach dla poszczególnych jednostek, które będą przekazywane w formie dotacji, zadecydują wojewodowie. Przy czym korzystniej mają być oceniane projekty zwiększające bezpieczeństwo na drogach.
Nowelizacja wskazuje też, że podziału i rozliczenia środków przeznaczonych w 2015 r. na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych dokonuje się na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Taki zapis pozwala ministrowi administracji na dokończenie realizacji dotychczasowego programu finansowania schetynówek.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 26 czerwca 2015 r.