Usuwanie pojazdów z drogi przez odpowiednie służby niekoniecznie musi być wynikiem zatrzymania kierowcy pod wpływem alkoholu. Często winne jest temu niedostosowanie się do przepisów drogowych, stan techniczny auta lub nagły przypadek. Koszty mogą jednak być bardzo duże.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Jednym z powodów usunięcia naszego auta, ale także roweru czy motoroweru jest pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Również brak okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia może spowodować odholowanie naszego auta czy motocykla na parking strzeżony.

Kierowcy TIR-ów i samochodów ciężarowych muszą uważać na przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu.

Reklama

Pozostawienia pojazdu nie oznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej także może się okazać czasową utratą auta. Warto też nie pozostawiać aut, w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu, lub stan techniczny auta zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Reklama

Co ważne, pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje policjant , strażnik gminny (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą w określonych w ustawie przypadkach.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione także w przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Choć czasem wydaje się, że to tylko teoria widząć pozostawione na ulicach, rozsypujące się auta.

Najważniejszą informacją dla kierowcy jest jednak to, że pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Nie można tej płatności rozłożyć na raty, a jedynie dowód wpłaty całej sumy pozwoli na odebrać auto lub inny pojazd.

Pojazd nie musi być usunięty o ile przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Ile to kosztuje?

Ceny takiego usunięcia ustala poniekąd samorząd, rozpisując przetarg na usługi. A te wcale nie są tanie. W stolicy stawka kwotowa za usunięcieroweru lub motoroweru to 110 złotych, a doba na parkingu aż 17 złotych. Motocykl to odpowiednio 218 i 24 złote. Samochód osobowy to 478 zł za usunięcie, i 37 zł za dobę na parkingu. Kierowca ciężarówki będzie musiał wysupłać jednorazowo ponad 1200 złotych. I tu ciekawostka, służby po wydaniu dyspozycji o usunięciu pojazdu lub będąc w trakcie takiej "usługi" mogą od niej odstąpić. Ale koszty pierwotne czyli odpowiednio 110, 218, 478 czy 1247 złotych i tak należy zapłacić.
Ceny w mniejszych miastach wojewódzkich jak Gdańsk, Kraków czy Szczecin są od kilku do kilkudziesięciu złotych niższe. Ale zdarzają się przypadki jak powiat nowodworski czy legionowski, gdzie te wartości są o kilka złotych wyższe.

Co jeśli nie odbierzemy pojazdu z parkingu?

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność powiatu, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego, zaś zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Prezydent w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

Źródło: BIP poszczególnych samorządów, ZDM w Warszawie, Ustawa Prawo o ruchu drogowym