Dziś mija termin zgłaszania się chętnych do pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej kontrolerów z licencją. Oferowane wynagrodzenie to 26–35 tys. zł brutto. Dotąd zgłosiło się kilkadziesiąt osób, przede wszystkim cudzoziemcy.
– To m.in. kontrolerzy z Łotwy, Czech i Litwy. Po weryfikacji ich umiejętności i uprawnień będzie przygotowane odpowiednie szkolenie. Zgłosiło się również kilku kontrolerów z Ukrainy – zaznacza Agata Król, rzeczniczka PAŻP. Ukraińcy jako kontrolerzy spoza UE musieliby przejść nieco dłuższe szkolenie.