Zarządca drogi może planować, wykonywać i finansować oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy.

Taki m.in. będzie efekt wchodzącej dziś w życie ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 720), a precyzyjnie wprowadzonej przez nią korekty ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
Z nowych regulacji zamierza skorzystać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
– Dotychczas obowiązujące przepisy uniemożliwiały nam sfinansowanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych, które były zlokalizowanie na terenie zabudowy. Było to zadanie własne gminy – tłumaczy nam rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.
– Naszym celem w najbliższych latach jest to, aby wszystkie przejścia dla pieszych w ciągu zarządzanych przez nas dróg krajowych były wyposażone w oświetlenie – deklaruje Piechowiak.
W jego ocenie jest to bardzo istotna i praktyczna zmiana w kontekście wdrażania wyników audytu przejść dla pieszych, które GDDKiA opublikowała w 2020 r., oraz w związku z uchwaleniem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.
– Jesteśmy odpowiedzialni za blisko 16 tys. przejść dla pieszych. Oczywiście część jest już odpowiednio oświetlona, ale mamy jeszcze wiele pracy do wykonania – przyznaje.
Według Piechowiaka narzędziem do osiągnięcia tego celu jest m.in. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024. Środki z programu (w sumie 2,5 mld zł) GDDKiA planuje wykorzystać właśnie na doświetlenie przejść dla pieszych, ale również na budowę sygnalizacji świetlnych, lewoskrętów czy azyli dla pieszych.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 20 maja 2021 r.