Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że uchwalona rok temu nowelizacja ograniczająca prawo dowypłaty zaległych należności wyłącznie dla mikro i małych firm jest niezgodna z konstytucją. Senator Andrzej Owczarek, sprawozdawca ustawy powiedział, że podwykonawcy mogą liczyć na odzyskanie około 60-70 procent należności o które wystąpili.

Senator wyjaśnił, że te roszczenia są weryfikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i często okazuje się, że są one znacznie niższe. Senator dodał, że problemem jest część firm, które działały usługowo, np. dowoziły na budowę jakieś materiały, nie miało podpisanych umów.

"By uzyskać zaległą zapłatę będą musiały udowodnić, że tak naprawdę było" - powiedział senator.

Ustawa ma wejść w życie dziś po publikacji w Dzienniku Ustaw. Wcześniej musi ją jeszcze podpisać prezydent. Jak powiedział senator Owczarek, powołując się na dane z Ministerstwa Infrastruktury, sprawa dotyczy około 16 firm, które złożyły do Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad wnioski o wypłatę zaległych należności na kwotę około 120 milionów złotych.