Polskie Koleje Górskie (PKG) zamknęły transakcję kupna Polskich Kolei Linowych (PKL), wpłacając na konto PKP S.A. 215 mln zł, podały PKG w komunikacie. Samorządowa spółka czterech gmin podhalańskich nabyła PKL dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzielił jej fundusz Mid Europa Partners.

"Polskie Koleje Górskie (...) dokonała płatności 215 mln zł na konto PKP S.A. w dniu 6 września 2013 r. Tym samym został spełniony ostatni warunek umowy prywatyzacyjnej (...) dotyczącej sprzedaży Polskich Kolei Górskich" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie kluczowe decyzje dotyczące majątku Polskich Kolei Linowych i samej spółki pozostają teraz w rękach akcjonariuszy-założycieli, czyli samorządów podhalańskich, podano również.

Wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rada nadzorcza i walne zgromadzenie PKP wydały wymagane prawem zgody na sfinalizowanie umowy sprzedaży.

Środki finansowe, pozwalające na zakup i rozwój kolei górskich, pochodzą z funduszu inwestycyjnego Mid Europa Partners. Fundusz stał się większościowym akcjonariuszem Polskich Kolei Górskich.

Polskie Koleje Górskie to samorządowa spółka akcyjna powołana przez cztery gminy z terenu powiatu tatrzańskiego - Gminę Miasto Zakopane, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko i Gminę Poronin. Głównym celem PKG jest zakup i rozwój PKL. PKG planowało nie tylko zakup akcji Polskich Kolei Linowych S.A. ale i realizację planu inwestycyjnego, obejmującego niezbędną modernizację kolei górskich oraz stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, integrującej mieszkańców i przedsiębiorców z miejscowości, w których umiejscowione są obiekty PKL.