Alpine Bau nie dokończy prac na budowie drogi krajowej nr 16 od Biskupca do Borek Wielkich, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie inwestycji.

"Pomimo wezwania do wznowienia prac na budowie drogi krajowej nr 16 od Biskupca do Borek Wielkich wykonawca, firma Alpine Bau nie dokończy tego kontraktu. GDDKiA rozwiązuje umowę na budowę drogi krajowej (...). Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy" - czytamy w komunikacie.

Pomimo zaistniałej sytuacji, GDDKiA oświadcza, że budowa drogi krajowej nr 16 zostanie zrealizowana.

"Zakłada się następujący scenariusz: przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja placu budowy i będzie ogłoszony przetarg na wybór nowego wykonawcy. Przewidujemy, że dokończenie budowy drogi krajowej nr 16 i oddanie do ruchu powinno nastąpić do końca 2013 roku" - czytamy dalej.

Zatwierdzeni przez GDDKiA podwykonawcy, realizujący roboty przy budowie, w stosunku do których Alpine Bau jest zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia uprawnieni do dochodzenia zapłaty od GDDKiA jako inwestora. Pozostali przedsiębiorcy uczestniczący w budowie DK 16 mogą dochodzić swoich należności na podstawie przepisów o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Kilka dni temu austriacka spółka budowlana Alpine Bau, spółka zależna FCC Construccion, złożyła w austriackim sądzie wniosek o upadłość z powodu niewypłacalności i niemożliwości spłaty swoich zobowiązań. Realizuje ona dla GDDKiA dwa kontrakty: DK 16 odcinek Biskupiec - Borki Wielkie gdzie zaawansowanie robót wynosi ponad 90%, zaś na budowie drogi ekspresowej S 5 Poznań-Wrocław: odc. Kaczkowo-Korzeńsko zaawansowanie wynosi ponad 50%