W 2019 r. poziom zakorkowania wzrósł we wszystkich polskich miastach uwzględnionych w badaniu. Najbardziej w Krakowie i Poznaniu – o 5 pkt proc. w stosunku do roku 2018. Liderem polskiego zestawienia ponownie jest Łódź.
Jak podają autorzy raportu, „TomTom Traffic Index” to uśredniony dodatkowy czas podróży, wyliczony względem czasów przejazdu przy najniższym natężeniu ruchu. W oparciu o zebrane dane z dróg wyliczane są różnice pomiędzy czasami przejazdu w najmniej zakorkowanych godzinach (tzw. free flow) a całym dniem. Przykładowo, wskaźnik o wartości 40 proc. dla Warszawy mówi o tym, że średnio każda podróż jest niemal o połowę dłuższa niż ta, którą moglibyśmy odbyć w godzinach nocnych, gdy korków nie ma.