W Polsce brakuje ponad 5 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych
Z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wynika, że do końca 2020 r. w Polsce powinno działać łącznie 6 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Ich wymagana liczba w poszczególnych miejscowościach jest uzależniona od liczby mieszkańców i zarejestrowanych samochodów.
Według licznika elektromobilności publikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pod koniec sierpnia 2019 r. w Polsce funkcjonowało 888 ogólnodostępnych stacji, w których było 1611 punktów ładowania. Liderem pod względem rozwoju infrastruktury jest Warszawa, w której zainstalowano ponad 200 punktów. Żeby został spełniony wymóg z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do końca 2020 r. w stolicy powinno działać prawie 800 łdowarek.