Przyśpieszają fundusze dla niskoemisyjnego transportu. Przeszkodą w dostępie do nich mogą być nierozstrzygnięte dotąd i przeciągające się konkursy.
Samorządy wkrótce będą mogły sięgnąć po nową pulę pieniędzy na ten cel. Wszystko oczywiście zależy od tego, kiedy konkursy w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) zostaną rozpisane. Na razie rozporządzenia – m.in. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków FNT – podpisał szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski. Zanim zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw, wymagają kontrasygnat kilku innych ministrów. Perspektywa nie jest daleka, biorąc pod uwagę fakt, że uruchomienie funduszu przeciągnęło się w czasie. Same projekty aktów wykonawczych były procedowane od lutego tego roku. Kiedy w końcu pieniądze będą dostępne?
– Trudno wskazać konkretną datę, kiedy dany konkurs się rozpocznie, ponieważ jest to związane z koniecznością notyfikacji Komisji Europejskiej. Notyfikacja nie jest wymagana w kilku obszarach, m.in. działań edukacyjnych. Po wejściu w życie rozporządzenia właściwie z miejsca będzie można uruchomić konkursy dotyczące tych właśnie obszarów. Jednak te związane z flotą i infrastrukturą, w których potencjalnym beneficjentem jest przedsiębiorca, muszą poczekać na notyfikację KE – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.