Resort infrastruktury chce, aby samorządy mogły jeszcze ubiegać się o dofinansowanie PKS-ów na ten rok.
– Ze względu na rosnące zainteresowanie Ministerstwo Infrastruktury wskaże wojewodom potrzebę przeprowadzenia dodatkowych naborów wniosków o objęcie połączeń dopłatą jeszcze w 2019 r. – poinformował DGP rzecznik prasowy resortu infrastruktury Szymon Huptyś.
W tym roku do wykorzystania jest 300 milionów złotych. Z danych z urzędów wojewódzkich wynika, że pierwszy nabór nie cieszył się dużym zainteresowaniem (pisaliśmy o tym: DGP 162/2019). Są województwa, w których wnioski o dofinansowanie złożone przez samorządy opiewają na nieco ponad 1 procent sumy, która była dla danego regionu przewidziana (na przykład w województwie warmińsko-mazurskim).
Eksperci podkreślali, że czasu na zaplanowanie nowych, deficytowych połączeń (taki był wymóg przy ubieganiu się o dofinansowanie) było niewiele. Nabór wniosków ruszył na początku ubiegłego miesiąca (1–12 sierpnia), a wojewodowie mieli czas na ich rozpatrzenie do 20 sierpnia. W dodatku część samorządów od lat zaniedbuje publiczny transport, nie przeznacza na ten cel środków w budżecie, nie ma planów transportowych, wiedzy dotyczącej potrzeb mieszkańców i tego, jak lokalny transport organizować.
Pod koniec ubiegłego miesiąca Ministerstwo Infrastruktury podało, że uruchomionych zostanie blisko 1,4 tysiąca nowych i odtworzonych połączeń autobusowych. Fundusz pekaesowy ma pomóc wykluczonym transportowo mieszkańcom.