Automatyzacja transportu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze - mówi PAP dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak. ITS wraz z resortem infrastruktury i Politechniką Warszawską tworzy m.in. wytyczne dot. zasad budowy infrastruktury pod kątem pojazdów autonomicznych.

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej prowadzi prace nad projektem AV-PL-ROAD „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”. Projekt badawczy ma przygotować wytyczne dotyczące m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi samochodów autonomicznych (bez kierowcy - PAP).

Efektem tego przedsięwzięcia będą m.in. zalecenia dla urzędów, instytucji i zarządców dróg w zakresie wdrożenia w Polsce pojazdów autonomicznych. Ma powstać również katalog międzynarodowych dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie takich pojazdów do ruchu, jak również dostosowanej do tego infrastruktury drogowej.

Jak zaznacza w rozmowie z PAP dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak, wdrożenie automatyzacji będzie oddziaływało na zmianę funkcjonowania obecnego modelu transportu oraz na procesy społeczno-gospodarcze, zarówno w odniesieniu do branży transportowej, jak i w zakresie zapewnienia mobilności społeczeństwa.

"Wyobraźmy sobie, że nasz samochód odwozi nas do pracy, a następnie nie parkuje pod biurem, tylko zarabia dla nas jako taksówka w czasie, kiedy my pracujemy. To już nie jest futurologia, tylko nadchodząca rzeczywistość" – mówi prof. Marcin Ślęzak.

Jak dodaje, "dynamika rozwoju innowacji technologicznych, stojących za nadchodzącą Czwartą Rewolucją Przemysłową, wymaga podjęcia przemyślanych działań w wielu dziedzinach". Jedną z tych zmian ma być zmiana zasad funkcjonowania transportu drogowego, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, czy przewozu towarów.

"Pociągnie to za sobą znaczne przemiany społeczno-gospodarcze, których umiejętne modelowanie umożliwi uzyskanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w zakresie produkcji innowacyjnych produktów i usług CAD (Connected Autonomous Driving - PAP)" - zaznacza.

Kierownik projektu, którym jest dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur zaznacza, że planowane działania wsparte będą przez pozyskanie wiedzy, niezbędnej dla kształtowania polityki i strategii rozwojowych. Ma to pozwolić m.in. na kontrolowanie procesu wdrażania pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych w polskich warunkach. Jak ocenia resort, działania te umożliwią również wsparcie polskich przedsiębiorstw oraz aktywizację kapitału społecznego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i wykluczonych, a także m.in. zmiany prawa w zakresie ubezpieczeń.

"Mam nadzieję, że nasz projekt będzie skutecznym narzędziem do wdrażania innowacji transportowych w Polsce. Rewolucja przemysłowa, w której obecnie żyjemy, potrwa może jeszcze tylko kilka lat i wtedy obudzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Tylko od nas zależy, jak dobrze się do niej przygotujemy i czy mobilność 4.0 stanie się faktem również w Polsce" - zaznacza Mazur.

Jak podkreślają twórcy projektu, firmy transportowe - aby aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu opracowanych rozwiązań - będą musiały przygotować się na cyfryzację w transporcie.

"Rozwój technologii CAD jest bardzo dynamiczny. W ramach projektu opracowujemy obecnie analizę zagadnień technicznych automatyzacji, żeby dostarczyć decydentom najbardziej aktualną wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie – mówi prof. Włodzimierz Choromański z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

ITS zaznacza, że wprowadzenie nowego modelu transportu, w tym pojazdów autonomicznych, poprawi bezpieczeństwo na drodze, przede wszystkim poprzez zmniejszenie liczby i ograniczenie skutków kolizji oraz wypadków drogowych, co przyniesie m.in. miliardowe oszczędności z tytułu odszkodowań.

"Wyeliminowanie skutków zmęczenia kierowcy, wspomaganie decyzji kierowcy w sytuacjach zagrożenia, możliwość komunikowania się pojazdów - to narzędzia, które powinny znacząco wpłynąć na polepszenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego" - zaznacza prof. Ślęzak z ITS.

Jak dodaje, automatyzacja doprowadzi również do zmniejszenia zatłoczenia miast poprzez wykorzystanie map cyfrowych i informacji o wolnych miejscach parkingowych. Jak ocenia ITS, pojazdy poszukujące miejsca do zaparkowania generują ok. 30 proc. ruchu w mieście.

Projekt AV-PL-ROAD rozpoczął się w grudniu 2018 roku i ma na celu przygotowanie Polski na wyzwania, związane z bezpiecznym wdrażaniem do ruchu drogowego pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości autonomicznych. W ramach programu planowane jest m.in. utworzenie Centrum Kompetencji CAD. Jak zaznaczono, budując zaplecze merytoryczne ITS rozwija kompetencje, jak również inwestuje w aparaturę badawczą w zakresie testowania technologii autonomicznych.

W ramach projektu zostaną m.in. przeprowadzone badania wybranych systemów automatyzujących oraz testy pojazdów na zamkniętym torze badawczym i na wybranych odcinkach infrastruktury drogowej w Polsce. Przeprowadzone zostaną także badania społeczne nt. świadomości i wiedzy o pojazdach na różnym poziomie automatyzacji. Stworzony zostanie katalog potrzeb, barier i wytycznych dla potrzeb kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr technicznych i managerskich.

Zwieńczeniem programu ma być tzw. Mapa drogowa wprowadzania pojazdów CAD, która będzie zawierała kierunki rozwoju automatyzacji w Polsce.

Projekt AV-PL-ROAD został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy - Gospostrateg.