Katalog danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów uprawnionym podmiotom zostanie rozszerzony – przewiduje projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiana wynika z przepisów przyjętych na mocy nowelizacji prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 79).
Ustawa ta wprowadziła zasady funkcjonowania nowej formy czasowego używania pojazdów – profesjonalnej rejestracji pojazdów. Rozszerzono tym samym zakres danych, które w związku z nową formą rejestracji będą gromadzone i udostępniane uprawnionym instytucjom z CEPIK-u. Projekt zakłada, że podmioty, którym dziś są przekazywane dane o pojazdach zarejestrowanych czasowo, otrzymają również dane o pojazdach zarejestrowanych profesjonalnie (w przypadku ich wprowadzenia do wykazu pojazdów używanych w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnych tablic rejestracyjnych przez podmioty uprawnione do profesjonalnej rejestracji).
Zawsze sprawdzaj promile zanim wsiądziesz za kółko. Skorzystaj z naszego
prostego narzędzia >>>
Rozporządzenie przewiduje również wskazanie, jakie dane będą trafiać do organów administracji miar.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach