Rząd chciałby zamalować białe plamy w transporcie zbiorowym. Problem? Brakuje nawet 100 tys. kierowców

autor: Jakub Pawłowski28.03.2018, 07:40; Aktualizacja: 28.03.2018, 08:18
Poza aspektem finansowym, zdaniem Związku Miast Polskich, przyczyn kadrowej zapaści należy też dopatrywać się w dziurawych przepisach. Na drodze do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy stoją bowiem regulacje dwóch aktów prawnych.

Poza aspektem finansowym, zdaniem Związku Miast Polskich, przyczyn kadrowej zapaści należy też dopatrywać się w dziurawych przepisach. Na drodze do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy stoją bowiem regulacje dwóch aktów prawnych.źródło: ShutterStock

Rządzący chcieliby zamalować białe plamy w transporcie zbiorowym, ale ich plany mogą rozbić się o deficyt kierowców. Jest ich od 50 do 100 tys. za mało.


Pozostało 92% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Reklama

Komentarze (12)

 • pic na wodę ?(2018-03-28 21:04) Zgłoś naruszenie 120

  Patrząc na projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury w wersji z dnia 16.02.2018 roku, można byłoby nabrać chyba całkowicie zasadnych wątpliwości, czy oby na pewno rząd chciałby zamalować tzw. białe plamy w transporcie zbiorowym - Przykład nr. 1 - "rządzący" dodali art. 5a, określający minimalny standard obsługi transportem zbiorowym na tragicznie niskim poziomie, czyli połączenie miast powiatowych ze stolicą województwa i sąsiadujących miast powiatowych ze sobą , kiedy wiadomo, że takie miasta leżą na głównych szlakach komunikacyjnych , a łączność między nimi realizuje się sama i to już od wieków. Czyżby rządzący nie wiedzieli , że białe plamy leżą na uboczu głównych szlaków ?

  Odpowiedz
 • komu kasa ?(2018-03-28 21:44) Zgłoś naruszenie 120

  gdyby rządzący chcieli zamalować białe plamy, to powinni udostępnić samorządom wszystkie podstawowe narzędzia dopuszczone w ramach konkurencji regulowanej, a zapisane w Rozporzadzeniu WE nr. 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady - jednak niestety projekt MI ustawy o ptz z dn. 16.02.2018r, proponuje zachowanie tzw. wolnoamerykanki, czyli Art. 20 , zakazującego przyznawania prawa wyłącznego, zamiast wypłacania rekompensat finansowych dla operatorów. Takie działanie wydaje się być wysoce szkodliwym milionom rodaków , ponieważ praktycznie uniemożliwiałoby zorganizowanie pozamiejskiego regionalnego , drogowego transportu zbiorowego, bez konieczności wydawania pieniędzy z kasy samorządowej - a jak powszechnie wiadomo, to pieniądze są czynnikiem decydującym o istnieniu białych plam i jedynym całkowicie skutecznym sposobem pokonania tej bariery byłaby możliwość przyznawania prawa wyłącznego - INNEGO SPOSOBU NIE WYMYŚLONO - TYLKO PRZYZNAWANIE PRAWA WYŁĄCZNEGO NA PAKIETY LINII KOMUNIKACYJNYCH POZWOLIŁOBY SAMORZĄDOM NA ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA CYWILIZOWANYM POZIOMIE. - tak jest w wielu państwach unii europejskiej, a o takie przepisy wystąpiła do premiera między innymi Najwyższa Izba Kontroli. "Oczywistą oczywistością jest , że ustawowa możliwość przyznawania prawa wyłącznego nie byłaby obowiązkiem czy przymusem jego przyznawania - przecież samorządy, które koniecznie chciałyby wypłacać pieniądze samorządowe dla operatorów zamiast przyznawania prawa wyłącznego, mogłyby tak robić.

  Odpowiedz
 • łatwe obejście(2018-03-28 21:51) Zgłoś naruszenie 130

  słyszy się, że busiarze juz planowaliby przekształcenie linii na międzywojewódzkie, międzynarodowe ( w tym transgraniczne) i kabotażowy przewóz osób.

  Odpowiedz
 • kłody pod nogi ?(2018-03-28 21:58) Zgłoś naruszenie 110

  ponoć samorządy, w niektórych sytuacjach, mogłyby mieć nawet trudności w zawieraniu umów z podmiotami wewnętrznymi, z pominięciem procedury przetargowej.

  Odpowiedz
 • robol śmieciowy(2018-03-28 22:02) Zgłoś naruszenie 140

  jak busiarze będą normalnie płacić kierowcom i zatrudniać na umowy o pracę, to kierowców nie zabraknie.

  Odpowiedz
 • ZEJŚĆ Z DRZEWA !(2018-03-29 09:12) Zgłoś naruszenie 110

  Czyżby Ministerstwo Infrastruktury , świadomie działałoby przeciwko milionom wykluczonych komunikacyjnie Polakom, proponując utrzymanie aktualnego zapisu Art. 20, czyli proponując utrzymanie obowiązującego zakazu przyznawania prawa wyłącznego w rozumieniu Rozporządzenia WE 1370/2007 ? Niestety, ale wydaje się że właściwi urzędnicy MI powinni znać skutki działania tego przepisu, chociażby np. po zapoznaniu się z porażającymi wynikami kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli : KIN.410.007.00.2015 Nr. ewid. 26/2016/P/15/035/KIN za lata 2013 - 2015. - gdzie w p.2.2.Wnioski p.2, czytamy, że NIK WNIOSKUJE DO PREZESA RADY MINISTRÓW O PODJĘCIE DZIAŁAŃ w celu zmian Art. 20 ustawy o ptz, w wyniku których organizator zostałby uprawniony do przyznawania prawa wyłącznego o którym mowa w Rozp. WE 1370/2007. Z uzasadnienia projektu nowelizacji tej ustawy na stronie RCL, można wyczytać, że tylko jedno województwo NA CAŁY KRAJ, czyli jedno na 16 , zawarło umowę z operatorem i to chyba z PODMIOTEM WEWNĘTRZNYM ( dlaczego byłaby to umowa z podmiotem wewnętrznym ? - TAKA SYTUACJA WYMAGAŁABY DODATKOWEJ DOGŁĘBNEJ ANALIZY, TAKŻE POD KĄTEM GLORYFIKACJI NEOLIBERALNEGO KAPITALIZMU PRZEZ NIEKTÓRYCH , a także wymagałaby analizy zasadności stanowiska innych tzw. " przeciwników betonowania rynku" ). TO PRAKTYKA POKAZAŁA NIEZBITE RACJE SAMORZĄDÓW, KTÓRE UTRZYMAŁY PODMIOTY WEWNĘTRZNE CZYLI pks-y ; pozwólcie Im na zorganizowanie transportu zbiorowego na cywilizowanym poziomie, POZWÓLCIE NA PRZYZNAWANIE PRAWA WYŁĄCZNEGO, A W TYM TAKŻE PRAWA WYŁĄCZNEGO PODMIOTOM WEWNĘTRZNYM.

  Odpowiedz
 • SAMOWOLKA GÓRĄ !(2018-03-29 09:40) Zgłoś naruszenie 120

  wydaje się, że problem "wolnoamerykanki " istniałby nadal, gdyż drogowi międzywojewódzcy przewożnicy na potwierdzenie zgłoszenia przewozu, nadal mogliby zabierać pasażerów z tras linii obsługiwanych przez operatorów na umowę z samorządem, a tym samym komercyjni przewożnicy, działaliby zgodnie z prawem, lecz niestety ze szkodą dla pieniędzy samorządowych, czyli chyba ze szkoda dla interesu publicznego. - gdyż Marszałek Województwa, nadal nie byłby uprawniony do wydania odmowy udzielenia pozwolenia i odmowy udzielenia potwierdzenia zgłoszenia przewozu z przyczyn zagrożenia konkurencyjnego dla przewozów realizowanych przez operatorów na umowę z organizatorem.

  Odpowiedz
 • gdzie pokuta i poprawa ?(2018-03-29 10:02) Zgłoś naruszenie 140

  Skąd się wzięły, dlaczego są i dlaczego byłyby nadal białe plamy ? - TO ŁATWE - PRZYCZYNĄ SA TRZY GRZECHY GŁÓWNE - grzech NR. 1, to art. 20 ustawy o ptz, zakazujący przyznawania prawa wyłącznego, panuje wolnoamerykanka ; grzech NR. 2, to art. 5a , ustalający standard obsługi transportem zbiorowym na poziomie poniżej godności człowieka ; grzech NR. 3, to praktycznie brak jakiejkolwiek i czyjejkolwiek odpowiedzialności za autobusowy, pozamiejski, regionalny transport zbiorowy w Polsce, czego dowodem są np. wyniki i skutki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

  Odpowiedz
 • USUNĄĆ SZKODNIKA !(2018-03-29 11:31) Zgłoś naruszenie 120

  Dlaczego mogłoby brakować kierowców ? - chyba wszyscy powinni wiedzieć, ze każdy człowiek chciałby mieć stabilną pracę na umowę o pracę z opłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne i przyszłościowo dożyć jakiejś emerytury. Wszyscy tez domyślamy się, czego może oczekiwać kierowca pracujący dla busiarza działającego w ramach tzw. wolnoamerykanki zagwarantowanej art. 20-tym ustawy o ptz. - JEST TO KOLEJNY DOWÓD NA KONIECZNOŚĆ USUNIĘCIA ZAKAZU MOŻLIWOŚCI PRZYZNAWANIA PRAWA WYŁĄCZNEGO ( ART. 20 ), CO W KONSEKWENCJI POŚREDNIO PROWADZIŁOBY DO NORMALNOŚCI TAKŻE W TYM ZAKRESIE.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • fotomontaż ?(2018-03-29 11:53) Zgłoś naruszenie 130

  W założeniach do nowelizacji ustawy o ptz (UD126), oraz w mediach , pięknie brzmią hasła i pobożne życzenia o potrzebie likwidacji białych plam i o ewentualnych zamiarach walki z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce ( już chyba do około połowy małych miejscowości nie dociera ani autobus, ani pociąg) - lecz niestety nie daje się zobaczyć aby te szlachetne zamiary były odzwierciedlone w paragrafach zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji ustawy o ptz w wersji z dn.16.02.2018r.

  Odpowiedz
 • kierowca BUS - RETRO.pl(2018-03-30 07:48) Zgłoś naruszenie 130

  Czy brakowałoby 100 tys. kierowców ? Sądząc po zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ,w wersji z dn. 16.02.2018r, trudno byłoby zauważyć zaistnienie problemu dodatkowego zapotrzebowania na kierowców - bo należałoby domniemywać z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że samorządy zrobiłyby jak dotąd, czyli poszłyby po linii najmniejszego oporu - więc zbudowałyby plany transportowe tylko z linii wymienionych w par. 5a, czyli na najbardziej uczęszczanych szlakach, plus linie obsługiwane transportem zbiorowym w dn. 01.06.2017r (z zastrzeżeniem ograniczającym). Można domniemywać z prawie 99% pewnością, że do planu nie weszłaby żadna z wykluczonych komunikacyjnie miejscowości. Pakiety powstałyby tylko z linii wchodzących w skład planu, więc dodatkowi kierowcy raczej nie byliby potrzebni, a mogłoby być nawet odwrotnie, bo nie wszystkie linie mogłyby być przekształcone na np. linie międzywojewódzkie (ze względów finansowych), międzynarodowe, czy kabotażowy przewóz osób. Należałoby też wziąć pod uwagę, że obecnie samorządy nie zawierają umów ze względów finansowych, więc z bardzo dużym prawdopodobieństwem, należałoby przyjąć że nadal nie zawierałyby umów na linie czy pakiety linii do których musiałyby dopłacać - więc JEDYNYM WYJŚCIEM BYŁABY ZMIANA ART. 20 USTAWY O PTZ, na zapis uprawniający Marszałka Woj. do przyznawania prawa wyłącznego zamiast wypłaty rekompensat finansowych z budżetów samorządowych dla operatorów kursujących na umowę.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie