- Polska i Niemcy uzgodniły i parafowały wspólny tekst projektu umowy o budowie nowego granicznego mostu drogowego na Odrze, w rejonie Kostrzyna nad Odrą, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zakończenie budowy mostu planowane jest na 2024 r.

Prace nad umową trwały od 2012 roku, kiedy to strona polska zwróciła się z propozycją budowy nowego mostu do strony niemieckiej. W 2016 roku premier Beata Szydło wydała zgodę na negocjacje umowy, określając ich zakres.

"Nowoczesny most, który powstanie w ciągu drogi krajowej nr 22, zastąpi dotychczasowy, który jest w złym stanie technicznym. Nowy most będzie odpowiadał najwyższej klasie obciążenia A oraz spełniał wszelkie wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zostanie zbudowany w pobliżu istniejącego obiektu, który następnie zostanie rozebrany. Inwestorem zadania będzie strona polska. Program inwestycyjny, gwarantujący finansowanie budowy z budżetu państwa, został już zatwierdzony. Koszty inwestycji poniosą obie strony - polska i niemiecka, proporcjonalnie do długości obiektu znajdującej się na ich terytorium" - czytamy w komunikacie.

Niezwłocznie po parafowaniu umowy rozpoczęto wewnątrzpaństwowe procedury przygotowujące do podpisania, a następnie wejścia w życie umowy. Pierwszym etapem będzie uzyskanie zgody Rady Unii Europejskiej na zapisy w umowie będące odstępstwem od dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT). Po uzyskaniu pozytywnej decyzji umowa zostanie podpisana przez upoważnionych przedstawicieli rządów umawiających się państw, a następnie w obu państwach rozpocznie się procedura jej zatwierdzania. Przewiduje się, że zakończenie budowy mostu nastąpi w 2024 roku. Do tego czasu strona polska i niemiecka zobowiązały się zbudować niezbędne dojazdy do mostu, podano również.