Przed wykonywaniem połączeń i korzystaniem z internetu w strefie przygranicznej należy zwrócić uwagę na ustawienia telefonu. Zawsze wybierana jest sieć z najsilniejszym sygnałem, a to może oznaczać wyższe koszty dla abonenta.

Wybierając się na wakacje w Polsce, w strefie przygranicznej mogą nas spotkać niemiłe niespodzianki. Dotychczasowe ustawienia telefonu mogą spowodować, że zapłacimy za połączenia na terenie Polski tak, jakbyśmy dzwonili spoza naszego kraju. Jak informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej korzystając z mobilnych usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach operatorów komórkowych, szczególną uwagę należy zwrócić na strefę przygraniczną, w której może wystąpić zjawisko „roamingu przygranicznego”. Polega ono na tym, iż abonent korzystający na przykład z usług polskiego operatora, będąc na terytorium Polski, może wykonywać połączenia w ramach roamingu zagranicznego, gdyż wykorzystywany telefon komórkowy zalogował się do sieci operatora zagranicznego, którego stacja bazowa emituje silniejszy sygnał niż stacja bazowa operatora polskiego.

W takiej sytuacji polski operator nalicza opłaty zgodnie z cennikiem roamingowym, gdyż realizacja połączeń odbywa się za pośrednictwem sieci zagranicznej. Co do zasady na podstawie umów międzypaństwowych moc sygnałów stacji bazowych znajdujących się w stosunkowo niewielkiej odległości od granic państwowych jest zmniejszana, jednakże jak informuje Urząd nie ma technicznych możliwości, aby sygnał ten skonfigurować w taki sposób, aby nie przekraczał granic państwowych, które cechują się nieregularnością kształtów.

I tak na przykład stacja bazowa umieszczona na terenie Czech w stosunkowo bliskiej odległości od granicy, może swym zasięgiem obejmować terytorium Polski. Co więcej, jeżeli moc sygnału takiej stacji bazowej jest większa od mocy sygnału polskiej stacji bazowej, to sygnał ten może być sygnałem dominującym na terenie Polski.

UKE zaleca, aby przed wykonywaniem połączeń w strefie przygranicznej zwrócić szczególną uwagę na ustawienia telefonu w zakresie wyboru sieci. Jeśli telefon ustawiony jest na wybór automatyczny sieci do której się loguje, wybierze sieć, która na danym obszarze cechuje się najsilniejszym sygnałem, tj. najlepszym zasięgiem. Zatem wybierając się w tereny przygraniczne warto zmienić ustawienia telefonu w zakresie wyboru sieci z automatycznego na ręczny. To może ustrzec nas przed dodatkowymi kosztami.

Warto dodać, że od 1 lipca 2016 roku zaktualizowane zostały stawki roamingowe na terenie UE.

Źródło: UKE