UKE opublikował statystyki przeniesień numerów w sieciach ruchomych i stacjonarnych za pośrednictwem systemu PLI CBD w I kwartale 2016 r.

Od chwili uruchomienia w zarządzanym przez Prezesa UKE systemie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem ww. systemu przeniesionych zostało do 31 marca 2016 r. 1 128 355 numerów.

ikona lupy />
Raport UKE III i IV kwartał / Media

W zakresie sieci stacjonarnych taka funkcjonalność w systemie została uruchomiona 2 października 2015 r. i do końca I kwartału 2016 roku przeniesione zostały 255 423 numery.

Poniżej prezentujemy raporty zawierające statystyki przeniesień w sieciach ruchomych i stacjonarnych w I kwartale 2016 r.

ikona lupy />
Raport FNP I kwartał 2016 r. / Media

Kolejne raporty UKE będzie publikować cyklicznie po zakończeniu każdego kwartału.