Reklama firmy Orange w której użyto stwierdzenia „Prędkość nielimitowanego LTE - Bez ograniczeń prędkości", naruszyła normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Do takiego wniosku doszła Rada Reklamy do której wpłynęła skarga zaniepokojonego konsumenta. Wskazał on, że firma Orange na swojej stronie internetowej reklamuje internet LTE z pakietem danych 50 GB za 59,90 zł z informacją, że po przekroczeniu tego pakietu, nie ma ograniczenia prędkości.

„Tymczasem okazuje się, że w regulaminie jest zaszyta informacja iż prędkość ulega ograniczeniu do 1 Mb/s po wykorzystaniu transferu 100GB.”