Podczas tegorocznego Kongresu Konsument poruszono kwestię wycofania programu telewizyjnego lub zastąpienia go innym przez operatora. Zdaniem firm oferujących pakiety telewizyjne zmiana nie może powodować możliwości rozwiązania umowy przez konsumenta. W innym tonie wypowiada się Federacja Konsumentów.
Reklama

- Oferowany zestaw programów stanowi jedno z podstawowych dla konsumenta kryteriów wyboru kontrahenta. Dokonywane w tym zakresie zmiany należy traktować, jako istotną zmianę zakresu świadczenia i w związku z tym musi być zaakceptowana przez druga stronę umowy. Operator powinien, zatem na piśmie zawiadamiać każdorazowo abonenta o zmianie oferty programowej z wyprzedzeniem, umożliwiającym odstąpienie od umowy i znalezienie innego operatora - uważa Agnieszka Popławska z FK.

Na sens takiego rozumienia art 60 i 61 ustawy Prawo telekomunikacyjne wskazują również wyroki, orzeczenia i stanowiska instytucji zajmujących się sprawami konsumenckimi:

1. Decyzja UOKiK nr DDK 30/2015 z dnia 30.12.2015 r.

"Zawartość programowa jest jednym z kluczowych czynników wpływających na podjęcie przez konsumenta decyzji o związaniu się umową z dostawcą usług telewizji, tym samym wszelkie działania przedsiębiorców czy to skutkujące potencjalnym wprowadzeniem konsumentów w błąd co do kształtu oferty programowej, czy to umożliwiające przedsiębiorcy dowolne manipulowanie zawartością programową po zawarciu umowy wywołują poważne konsekwencje dla konsumentów."

2. Orzeczenie SOKIK z 7.12.2006 r. sygn. akt XVII AmC 55/06

"Konsument zawierając umowę wybiera wartość abonamentu, który ma bezpośrednie przełożenie na ilość i rodzaj otrzymywanych programów. Zmiana oferty programowej w ramach danej opłaty abonamentowej jest istotną zmianą cech oferowanego świadczenia."

Niestety próżno znaleźć firmę na polskim rynku, która wycofując kanał, którym wcześniej promowała swój pakiet telewizyjny, pozwoli konsumentowi na bezproblemowe odstąpienie od umowy.