Firmy telekomunikacyjne muszą otrzymać wiele ułatwień przy kładzeniu sieci. W przeciwnym razie Polska nie zdoła do 2020 r. wypełnić unijnych wymogów, które przewidują, że każdy obywatel powinien mieć dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu.
Resort administracji i cyfryzacji opublikował założenia do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. „Polska zobowiązała się do 2020 r. zapewnić wszystkim obywatelom możliwość dostępu do internetu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i przynajmniej 50 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma mieć abonament o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s” – wskazują urzędnicy.
Reklama
– Cele te zostaną osiągnięte tylko wtedy, jeżeli zostaną zmniejszone koszty rozbudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej – informuje departament telekomunikacji ministerstwa.

Reklama
Jak wskazuje, problem w tym, że obecnie inwestycje prywatne okazują się częstokroć nieopłacalne. Dzięki proponowanym zmianom przedsiębiorcy rozwijający dostęp do internetu mają zaoszczędzić ok. 20–30 proc. w stosunku do tego, co wydają obecnie.
Możliwość oszczędności i ułatwień resort dostrzega przede wszystkim w uproszczeniu procedur tworzenia nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przykład? Rozszerzony zostanie krąg podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Mają one co do zasady obowiązek udostępnić zarządzaną przez siebie infrastrukturę techniczną na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnej. Obecnie jednak wśród tych podmiotów znajdują się jedynie przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz wodociągowo-kanalizacyjne. Po wejściu w życie nowelizacji nowe obowiązki zostałyby zaś nałożone także np. na porty lotnicze, dostawców gazu lub ciepła.
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają uzyskać także większą pomoc ze strony urzędników, choćby w zakresie udzielania im informacji. Stworzony też zostanie Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, który będzie odpowiadał za informowanie o wszelkich procedurach i formalnościach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych oraz o istniejącej i planowanej infrastrukturze, które są obecnie rozproszone po różnych rejestrach i zbiorach danych. Za utworzenie i prowadzenie punktu odpowiedzialny ma być prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Założenia przewidują, że informacje będą udostępniane przedsiębiorcom bezpłatnie.
Projektowana ustawa przewiduje zarazem nałożenie na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który uzyskał dostęp do tych danych, obowiązku zachowania ich w poufności.
Etap legislacyjny
Założenia do ustawy