Wyniki badań telefonów komórkowych przeprowadzono pod kątem pochłaniania przez ludzkie ciało energii elektromagnetycznej podczas rozmów telefonicznych (badanie współczynnika SAR).

Biorąc pod uwagę, iż korzystanie z telefonów komórkowych jest w polskim społeczeństwie powszechne, a obecnie liczba aktywnych telefonów komórkowych w Polsce szacowana jest na 57 mln egzemplarzy. Prezes UKE postanowił przyjrzeć się wpływowi, jaki telefony komórkowe mają na organizm osoby prowadzącej rozmowę, w szczególności biorąc pod uwagę najbardziej wrażliwych użytkowników, jakimi są dzieci i osoby w podeszłym wieku. Zgodnie z powszechnie przyjętym w Europie Zaleceniem Rady Europy (1999/519/EC) poziom pochłaniania energii elektromagnetycznej, a więc tak zwany współczynnik SAR (ang. Specyfic Absorption Rate) nie może przekroczyć wielkości 2W/kg, w przeliczeniu na 10g masy tkanki ludzkiego ciała. Wartość współczynnika SAR informuje więc o tym, jak dużo energii wypromieniowanej przez telefon komórkowy absorbowane jest przez organizm użytkownika. Przekroczenie emisji powyżej poziomu 2W/kg, gdy podczas rozmowy trzymamy telefon w bezpośrednim sąsiedztwie głowy, uznawane jest za szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Badania objęły pobrane ze sklepów (znajdujące się obecnie w ofercie) próbki 11 modeli telefonów komórkowych, które ze względu na swoją budowę i dostępne funkcje mogą być w szczególności wykorzystywane przez seniorów i dzieci. Próbki zostały pobrane w okresie styczeń – luty 2015 r., a badania wykonano w lutym i marcu 2015 r.

Prezentowane poniżej wyniki dotyczą 2 egzemplarzy każdego z badanych modeli, a podana wielkość współczynnika SAR jest wielkością maksymalną (najmniej korzystną) otrzymaną w serii testów dla każdego egzemplarza.

Lista wyrobów poddanych badaniom (kolejność alfabetyczna):

Alcatel 2001X
Wynik 1 egzemplarza: 0,52 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,55 W/kg

Emporia Solid V33i
Wynik 1 egzemplarza: 0,44 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,36 W/kg

MaxCom MM 910
Wynik 1 egzemplarza: 0,42 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,28 W/kg

MaxCom MM 705BB
Wynik 1 egzemplarza: 1,10 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 1,41 W/kg

MaxCom MM 820BB
Wynik 1 egzemplarza: 0,24 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,23 W/kg

MaxCom MM 822BB
Wynik 1 egzemplarza: 0,21 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,11 W/kg

MyPhone One
Wynik 1 egzemplarza: 0,41 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,56 W/kg

MyPhone 1062 Talk+
Wynik 1 egzemplarza: 0,39 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,35 W/kg

Samsung GT E1200R
Wynik 1 egzemplarza: 0,77 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,59 W/kg

Samsung GT S5611
Wynik 1 egzemplarza: 0,75 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,78 W/kg

Wiko RIFF
Wynik 1 egzemplarza: 0,63 W/kg
Wynik 2 egzemplarza: 0,72 W/kg

Prezes UKE stale monitoruje rynek wyrobów, kontrolując czy oferowane wyroby spełniają prawne i techniczne wymagania, dzięki którym użytkownicy mogą z nich bezpiecznie korzystać. Zakres badań obejmuje takie aspekty jak: efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości, kompatybilność elektromagnetyczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, efektywność energetyczna.

Z ogólnej liczby 1610 skontrolowanych wyrobów w 2014 roku, 513 wyrobów (32%) okazało się niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami. Kategorie wyrobów które miały największy odsetek wyrobów niezgodnych: anteny ze wzmacniaczem (55% wyrobów niezgodnych z wymaganiami), telefony DECT (48%), systemy kina domowego (46%), modele-zabawki sterowane radiowo (45%), ładowarki/zasilacze (42%). Na przeciwległym biegunie znajdują się: elektronarzędzia (4%), telewizory (6%) oraz kuchenki mikrofalowe (10%).

Źródło: UKE