Operatorzy telekomunikacyjni wysyłają pisma o zmianie regulaminu spowodowanej wejściem w życie nowej ustawy o prawach konsumentów. Taka praktyka jest niezgodna z przepisami i daje abonentom prawo do rozwiązania umowy.

W dniu 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa konsumencka. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni również będą musieli dostosować swoje regulaminy do nowych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem licznych obowiązków informacyjnych. Co ważne ustawa konsumencka wskazuje, że nowe regulacje dotyczą jedynie umów zawartych dopiero po 25 grudnia.

- Mamy informacje od konsumentów, że niektórzy operatorzy przesyłają im informacje o zmianie regulaminu. Powołują się w tych pismach na zmianę regulaminu spowodowaną zmianą przepisów powszechnie obowiązujących - informuje Agnieszka Popławska, prawnik Federacji Konsumentów.

Jednak jest to praktyka niezgodna z prawem. UOKiK i UKE w dniu 10.12.2014 r. wydali wspólnie „Stanowisko dotyczące relacji ustaw prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta”, z którego wynika, że zmiana w regulaminie w takim wypadku jest inicjatywą operatora, czyli jednostronną zmianą warunków świadczenia w myśl art. 60 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Bowiem zgodnie z art. 51 ustawy o prawach konsumenta dla umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy stosuje się dotychczasowe regulacje, a zatem ustawodawca nie wskazuje obowiązku zmiany umów zawartych przed 25.12.2014 r.

- Jeśli konsument otrzyma zmianę regulaminu dostosowaną do nowych przepisów, to ma prawo odstąpić od umowy bez naliczania kary umownej - zauważa Agnieszka Popławska.