Zysk operacyjny wyniósł 7,88 mln zł wobec 29,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,95 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 48,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej. Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.