Mediatel odnotował 1,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,80 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,03 mln zł wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,39 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 8,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 0,52 mln zł wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach grupy Hawe ma być wehikułem do realizacji sieci FTTH w całym kraju.