Średnie koszty dostępu do internetu stacjonarnego w Polsce wzrosły o ok. 1 zł r/r w 2013, natomiast do internetu mobilnego - spadły o ok. 3 zł r/r. Wydatki na telefon komórkowy spadły r/r dla wszystkich rodzajów usług (post-paid, pre-paid, mix), a na telefon stacjonarny - wzrosły o ok. 2 zł r/r, wynika z raportu pt. "Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010 - 2013", przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"W ostatnim roku średni miesięczny koszt korzystania z Internetu w technologiach stacjonarnych jaki deklarowali użytkownicy wyniósł 55 zł. Rok wcześniej dostęp ten kosztował ich 54 zł, a w 2011 r. 57 zł. Należy jednak zauważyć, że ponosząc corocznie zbliżony koszt korzystania z usługi klienci otrzymują coraz większe przepływności. Średni miesięczny koszt dostępu mobilnego nie ulegał większym zmianom. W 2011 r. ankietowani wskazywali, że płacili średnio 56 zł, rok później – 55 zł, co czyniło go usługą droższą niż dostęp stacjonarny. W 2013 r. średni miesięczny koszt dostępu do Internetu mobilnego zmalał do poziomu 52 zł" - czytamy w komunikacie.

Największy spadek w średnich miesięcznych wydatkach na telefon zauważalny jest wśród grupy użytkowników telefonów komórkowych na abonament (post-paid). Na przestrzeni czterech lat średni miesięczny abonament zmalał o 13 zł z poziomu 75 zł w 2010 r. do 62 zł w 2013 r. Niezmiennie pozostaje to jednak najdroższa usługa telefoniczna, podano również.

Reklama

"Osoby korzystające z telefonu na kartę również ponoszą coraz niższe wydatki. Pomimo minimalnych wahań, na przestrzeni lat 2010-2013 średni koszt zmalał o 5 zł, do poziomu 36 zł. Tym samym oferta na kartę nadal generuje najniższy koszt dla użytkownika końcowego. Grupa osób korzystających z usługi typu mix corocznie ponosi zbliżone koszty korzystania z usługi, a średnie wydatki na przestrzeni czterech lat wyniosły 44,75 zł. Stawia ją to na drugim miejscu pod względem ponoszonych średnich miesięcznych kosztów korzystania z usług telefonii ruchomej" - czytamy dalej.

Według badania UKE, na przestrzeni lat 2010-2012 średnie miesięczne wydatki klientów telefonii stacjonarnej spadły o ponad 25%, do poziomu 49 zł na koniec 2012 r. W 2013 r. roku klienci deklarowali ponoszenie kosztu średnio o 2 zł większego.

Analiza obejmuje badania konsumenckie, które przeprowadzone zostały w latach 2010-2013, na reprezentatywnej grupie osób w wieku 15 lat i więcej metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Uzyskane wyniki zostały następnie zważone w taki sposób, aby można je było odnieść do całej populacji kraju.