W ubiegłym roku 4 proc. konsumentów przeniosło numer telefonu komórkowego do innego operatora. W 2011 roku było to 20,8 proc., wynika z raportu pt. "Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010 - 2013", przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Badanie Urzędu wykazało również, że 71 proc. osób rozważa rezygnację z telefonu stacjonarnego

"Przenośność numerów utrzymywała tendencję zwyżkową do 2011 r., kiedy to ponad 20% ankietowanych wskazało, że skorzystało z możliwości przeniesienia numeru do innego operatora. Ostatnie dwa lata to natomiast zdecydowany spadek popularności tej usługi. Odsetek osób, które zadeklarowały skorzystanie z możliwości przeniesienia numeru spadł o ponad 16 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Operatora najczęściej zmieniały osoby młode (do 24 roku życia) i korzystające z telefonu w systemie na kartę. Świadczy to również o większym przywiązaniu do marki osób posiadających telefon na abonament oraz stabilizacji rynku, podał również UKE.

Wg Urzędu, maleje popularność telefonii stacjonarnej.

"Usługi telefoniczne w stałej lokalizacji stają się coraz mniej popularne wśród konsumentów, a jako jeden z głównych powodów posiadania telefonu stacjonarnego ankietowani w 2013 r. wskazali przyzwyczajenie (52%). Badanie konsumenckie potwierdziło również tezę, iż posiadanie telefonu stacjonarnego to obecnie domena osób w wieku 60 i więcej lat (30% wskazań, wobec 27% w 2012 r.) w szczególności o statusie emeryta/rencisty (28%). W 2013 r., podobnie jak rok wcześniej, 71% respondentów wskazało, iż jest w stanie zrezygnować z usług telefonii stacjonarnej na rzecz telefonu komórkowego" - czytamy dalej.

Badanie wykazało, że ankietowani na pierwszym miejscu, jako potencjalny powód rezygnacji, wskazywali podwyżkę kosztu korzystania z usługi (33%), jako kolejną przyczynę rezygnacji wskazali atrakcyjną ofertę usług mobilnych (20%) i wreszcie brak dodatkowych usług w ramach abonamentu (13%).

Telefon stacjonarny posiadało 31% ankietowanych, natomiast komórkowy - 86%.

Analiza obejmuje badania konsumenckie, które przeprowadzone zostały w latach 2010-2013, na reprezentatywnej grupie osób w wieku 15 lat i więcej metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI). Uzyskane wyniki zostały następnie zważone w taki sposób, aby można je było odnieść do całej populacji kraju.