Multimedia Polska zanotowała wzrost zysku netto o 44,2% r/r, do 70,7 mln zł w 2013 r., przy przychodach w wysokości 699,2 mln zł (wzrost o 2% w porównaniu do 2012 r.), podała spółka. Skorygowana EBITDA wzrosła w 2013 r. o 1,2% i wyniosła 355,5 mln zł.

"Rosnące przychody to efekt wzrostu przychodów w segmencie telewizji oraz Internetu. Wpływ na nasze wyniki miała również konsolidacja spółek przejętych w 2012 r. – Stream Communications, Diana oraz Transmitel. Na dynamikę wzrostu przychodów wpłynęły także zmiany w otoczeniu rynkowym m.in. cyfryzacja telewizji naziemnej. W pierwszym półroczu odnotowaliśmy wzrost liczby rezygnacji w segmencie telewizji. W III kwartale sytuacja ustabilizowała się, a w IV zanotowaliśmy już wzrost przychodów z tego segmentu" - czytamy w komunikacie.

Struktura przychodów spółki z poszczególnych segmentów pozostaje stabilna. W 2013 r. przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,6% (+0,5 pp), z Internetu 30,4% (+1,5 pp), z telefonii 16,6% (-1,6 pp), pozostałe źródła stanowiły 3,4% (-0,4 pp), podano również.

W segmencie telewizji Grupa wypracowała 346,8 mln zł przychodów czyli o 3,1% więcej niż rok wcześniej. Zauważalny był znaczący wzrost przychodów w obszarze telewizji cyfrowej o 17,0% do 186,4 mln zł. Wzrost odnotowano również w kanałach Premium (o 17,8% do 27,6 mln zł), natomiast spadek w telewizji analogowej (o 13,9% do 132,2 mln zł).

Reklama

W segmencie Internetu przychody wzrosły o 7,3%, do 212,8 mln zł, a w usługach głosowych spadły do 115,8 mln zł wobec 125,1 mln zł rok wcześniej. Spadek w tym segmencie "to trend zgodny z sytuacją na całym rynku telekomunikacyjnym".

"Na koniec 2013 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 826 tys. abonentów, z których 293 tys. korzystało z dwóch usług, a 127 tys. z trzech usług. Łącznie Multimedia dostarczały swoim klientom 1,54 mln usług (RGU), czyli zbliżoną liczbę, jak na koniec 2012 r." - czytamy dalej.

Reklama

Spółka zaznacza jednak, że w raporcie rocznym za 2013 r. wprowadziła zmianę metodologii obliczania liczby RGU w segmencie telewizji. Dotychczas abonenci korzystający z usługi telewizji cyfrowej, w ramach której ofertowane były również kanały telewizji analogowej, liczeni byli jako dwa RGU (1 RGU telewizji cyfrowej oraz 1 RGU telewizji analogowej), co zaburzało obraz biznesu. Wprowadzona zmiana polega na raportowaniu każdego abonenta telewizji cyfrowej jako pojedynczego RGU.

Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta nie zmienił się w stosunku do ubiegłego roku i wyniósł 1,86. Średni miesięczny przychód (ARPU) na jednego abonenta wyniósł w 2013 r. 67,85 zł (o 4,1% mniej niż przed rokiem), czytamy dalej.

Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym obecnym na rynku od ponad 20 lat, dostawcą telewizji cyfrowej z wideo na żądanie (VoD), internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonu stacjonarnego i mobilFonu.