Cyfrowy Polsat odnotował 173,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2013 r. wobec 121,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 143,6 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 131,9-158,6 mln zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł 206,80 mln zł wobec 175,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 800,44 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 750,62 mln zł rok wcześniej. Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 166,5-198,7 mln zł, przy konsensusie na poziomie 183,0 mln zł zysku. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 780,6-785,2 mln zł, przy konsensusie na poziomie 782,7 mln zł.

W całym 2013 r. spółka miała 525,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 598,30 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2910,76 mln zł w porównaniu z 2778,22 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 429,01 mln zł wobec 529,84 mln zł zysku rok wcześniej. Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

Cyfrowy Polsat planuje dalszy wzrost przychodów grupy w tym roku (po wzroście o 6% w ub.r.) oraz dalszy wzrost ARPU przy utrzymaniu wysokich marż, podała spółka. Przychody grupy zwiększyły się w ub.r. o 6% r/r do 2,96 mld zł, co Cyfrowy Polsat tłumaczy głównie wzrostem organicznym segmentu klientów indywidualnych, a także zyskiem ze sprzedaży RS TV (spółki zależnej TV Polsat) oraz włączeniem do konsolidacji spółki Polskie Media S.A. (TV4 i TV6). Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec IV kw. 2013 r. utrzymała się na stabilnym poziomie 3.535.045, podano w prezentacji wynikowej.

ARPU (średnie przychody na użytkownika) Pakietu Familijnego w ostatnim kwartale wzrosło do 49,8 zł, zaś ARPU Pakietu Mini wzrosło do 13,5 zł. Liczba użytkowników internetu w ostatnim kwartale wzrosła do 235 tys., a Cyfrowy Polsat stawia sobie za cel dalszy wzrost bazy klientów internetu. "Średniomiesięczna liczba użytkowników witryny/aplikacji Ipla w 2013 r., według naszych danych, wyniosła blisko 3,9 mln" - czytamy dalej w prezentacji.

Cyfrowy Polsat podtrzymał także plany dotyczące terminowego zakończenia transakcji przejęcia Metelem Holding Company Limited, pośrednio kontrolującej Polkomtel, skutecznego refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu (w tym spłata obligacji typu PIK grupy Metelem), jak również wypłaty dywidendy, w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł w 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zarząd będzie przedkładać akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 33-66% jednostkowego zysku netto spółki, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.

Dług netto wyniósł 1.583 mln zł na koniec ub.r., zaś wskaźnik dług netto do EBITDA sięgnął 1,51x., podano w prezentacji. Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.