Wpływy z tradycyjnych usług telekomunikacyjnych spadają i zgodnie z prognozami tak będzie jeszcze co mniej przez kolejne trzy lata. Operatorzy poszukują więc nowych źródeł przychodów, przede wszystkim sprzedając usługi internetowe i telewizyjne. Netia zamierza postawić również na usługi dla klientów biznesowych. Firma deklaruje, że myśli o kolejnych przejęciach, tym bardziej że sprzyja temu sytuacja finansowa oraz wcześniejsze udane przejęcia, m.in. Tele2 czy Dialogu.

– Mam nadzieję, że pojawią się atrakcyjne przedmioty akwizycji. Pewnie większe są szanse, że pojawią się znowu w segmencie klientów biznesowych niż indywidualnych. Netia jest na to gotowa – zapewnia prezes Netii Mirosław Godlewski w rozmowie z Newserią Biznes. – Ja jednak mam wyważone podejście, że nie można całej swojej strategii bazować na akwizycji, bo do tanga trzeba dwojga, czyli trzeba się upewnić, czy na rynku jest sprzedający.

Netia z sukcesem przejęła firmy Tele2, Crowley, Dialog oraz ponad 40 małych spółek ethernetowych.

Operatorzy telekomunikacyjni potrzebują strategii na trudny czas, ponieważ – jak dodaje Godlewski – branża znalazła się na zakręcie. Przychody telekomów z tradycyjnych usług głosowych spadają – mniejsze jest zainteresowanie klientów telefonią stacjonarną, co wiąże się z obniżką cen usług.

– Wysiłek i Netii i wszystkich operatorów telekomunikacyjnych, którzy są od strony przychodowej bardzo zależni, musi koncentrować się na spowolnieniu tego spadku. Zupełnie nie da się go zahamować, więc trzeba szukać nowych źródeł przychodów. Nie można budować biznesu tylko na redukcji kosztów – mówi prezes Netii.

Coraz większą rolę w strukturze przychodów odgrywa sprzedaż usług internetowych i telewizyjnych.

– Netia jest w tej szczęśliwej sytuacji, że jest silnym graczem, zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i w segmencie klientów biznesowych. I może właśnie nowe wyzwania dające wzrost w segmencie biznesowym zostaną zidentyfikowane – twierdzi Mirosław Godlewski.

Nowe usługi wiążą się jednak z kolejnymi inwestycjami w infrastrukturę, wymagają lepszej jakości i przepustowości sieci. Jeśli z powodu mniejszych przychodów, modernizacje i prace rozwojowe zostaną wstrzymane, choćby tymczasowo, w przyszłości odbije się to na jakości usług, a w konsekwencji spowoduje mniejsze przychody.

– Ta branża jest mocno skorelowana między wysokością nakładów inwestycyjnych dzisiaj, a zwiększeniem przychodów w przyszłości – mówi Godlewski.