Metelem (w tym Polkomtel) odnotował w ub.r. spadek przychodów o 6% r/r do 6.682 mln zł, odnotowując przy tym 317 mln zł straty netto, podał Cyfrowy Polsat w prezentacji.

Zysk EBIT w tym czasie wzrósł o 36% r/r do 1.027 mln zł, zaś zysk EBITDA zwiększył się o 3% r/r do 2.858 mln zł; marża EBITDA wzrosła o 3,7 pkt proc. do 42,8%, podano w prezentacji.

Zadłużenie netto Polkomtela wyniósł 9,8 mld zł, zaś relacja długu netto do EBITDA wyniosła 3,4x, czytamy dalej.

Łączna baza klientów Polkomtelu (operatora sieci telefonii komórkowej Plus) na koniec 2013 r. wyniosła 14,1 mln.