Po niedawnym odwołaniu przetargu na częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz do wykorzystania dla świadczenia usług LTE, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie konsultacji w sprawie sprzedaży częstotliwości z tych pasm poprzez aukcję. Urząd chce zaoferować 19 bloków częstotliwości (wobec 12 poprzednio) i czeka na opinie do 19 marca br.

"Nie dokonaliśmy zasadniczych zmian w dokumentacji, jednak - wsłuchując się w głosy rynku - uszczegółowiliśmy i doprecyzowaliśmy część zapisów, aby były jednoznaczne i nie budziły wątpliwości. Wpłynęło do nas kilkaset zapytań od operatorów i na tej podstawie uszczegółowiliśmy zapisy, których one dotyczyły" - tłumaczy prezes UKE Magdalena Gaj, cytowana w komunikacie.

Przedmiotem konsultowanej aukcji jest 19 rezerwacji częstotliwości, w tym: 5 bloków częstotliwości, każdy po 10 MHz, z pasma 800 MHz oraz 14 bloków częstotliwości, każdy po 10 MHz, z pasma 2,6 GHz, podano w materiale.

"Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać: maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz), maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma 2,6 GHz)" - czytamy dalej.

UKE podkreśla, że zamiast przetargu tym razem proponuje aukcję.

"Aukcja na rezerwację częstotliwości będzie przeprowadzona za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Aukcyjnego (ESA), wykorzystywanego do składania ofert oraz do wymiany informacji pomiędzy uczestnikiem aukcji a komisją aukcyjną. Uczestnicy aukcji będą mieli okazję zapoznać się z obsługą ESA podczas aukcji próbnej, która odbędzie się przed rozpoczęciem II etapu aukcji. W ramach aukcji próbnej zostanie również przeprowadzone szkolenie z obsługi systemu. Dostęp do systemu dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu aukcji będzie możliwy za pośrednictwem sieci Internet po uprzednim zalogowaniu" - tłumaczy Urząd.

Będzie to aukcja równoczesna, rosnąca, wielorundowa (SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending). Oznacza to, iż wszystkie bloki częstotliwości są dostępne jednocześnie, cena bloku częstotliwości będzie rosła po każdej rundzie, a przewidzianych jest wiele rund aukcji, podano również.

"Proponowana w konsultacjach cena wywoławcza wynosi 250 mln zł za jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 25 mln zł za 1 blok z pasma 2,6 GHz" - czytamy dalej.

Zgodnie z założeniami uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz. Zwycięzcy aukcji będą uprawnieni do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji tych częstotliwości.

"Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od niniejszej publikacji (tj. do dnia 19 marca br.)" - konkluduje UKE.

UKE zdecydował 11 lutego br. o odwołaniu aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz, a także z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz, na obszarze całego kraju. Powodem decyzji prezes UKE jest troska o zapewnienie stabilności i pewności obrotu prawnego i wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości formalno-prawnych mogących towarzyszyć postępowaniu aukcyjnemu.