Przychody operatorów telekomunikacyjnych z podstawowych usług: telefonii i dostępu do internetu zmniejszyły się o 5,5% r/r w 2013 r. wg firmy doradczej Audytel a o 4,7% r/r według Orange Polska. Według Audytela, pierwszym pełnym rokiem wzrostu rynku telekomunikacyjnego będzie 2015, podała "Rzeczpospolita".

Według Orange Polska, przychody branży mogą urosnąć już w II półroczu br., podkreśla gazeta.

Audytel prognozuje, że wartość rynku telekomunikacyjnego bez płatnej TV spadnie w tym roku do 37,88 mld zł z 38,34 mld zł w ub.r., zaś w 2015 r. wzrośnie do 38,14 mld zł. Uwzględniając płatną telewizję, wartość rynku będzie kształtować się na poziomie odpowiednio: 45,32 mld zł w 2014 r. (wobec 45,59 mld zł w ub.r.) i 45,83 mld zł w 2015 r.

Wpływy sieci komórkowych z telefonii mobilnej skurczyły się w ub.r. o 6-8%, czyli ok. 23 mld zł w przypadku 4 największych sieci. W 2014 roku sieci mobilne mogą zanotować już tylko 3-4-proc. spadek przychodów, podała "Rz", powołując się na niedawne wypowiedzi prezesa T-Mobile Polska Miroslava Rakowskiego.

"Szacunki te dotyczą wpływów z podstawowych usług: telefonii i dostępu do internetu, a nie obejmują płatnej telewizji. Bez niej telekomy wypracowują dziś rocznie około 38 mld zł przychodów, z nią - ponad 45 mld zł" - zaznacza "Rz".

Według Audytela, rynek płatnej telewizji urósł w ub.r. o 4%. Choć rozwój tego segmentu może ulec spowolnieniu przez częściową substytucję ze strony bezpłatnych usług naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), to jednak przewiduje się utrzymanie stosunkowo wysokiego tempa wzrostu w najbliższych latach. Ma to być ok. 3,2% rocznie przez 5 lat, czytamy dalej.