Hawe jest zainteresowane realizacją projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym, wynika z wypowiedzi dla agencji ISBnews prezesa Hawe Krzysztofa Witonia. W jego ocenie, Hawe może realizować projekty we współpracy m.in. z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) lub np. otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), jeśli te otrzymają taką możliwość.

"Rozbudowa infrastruktury światłowodowej stanowi bardzo bezpieczną inwestycję kapitałową dla tych, którzy angażują środki z myślą o długim horyzoncie inwestycyjnym. Przy projektach tego typu ostateczna stopa zwrotu może być bardzo atrakcyjna, gdyż infrastruktura, o której mówimy ma bardzo długi okres służebności" - powiedział ISBnews Witoń w kuluarach konferencji TMT Finance and Investment 2013.

"Dobrymi partnerami dla nas byłyby takie instytucje, które oprócz atrakcyjnego zwrotu z inwestycji szukają projektów, których realizacja ma realny wpływ na otoczenie społeczne i ekonomiczne"- dodał prezes Hawe.

Witoń wyjaśnił, że przez cele społeczne rozumie m.in. likwidację tzw. białych plam, wsparcie programu e-government czy rozwój nowych usług jak e-medycyna. Według niego, rozbudowa infrastruktury światłowodowej przekłada się też bezpośrednio na wzrost gospodarczy i miejsca pracy.

Reklama

Według niego, Hawe jako "operator operatorów" bez oferty detalicznej zagwarantowałby wszystkim operator równy dostęp do swojej infrastruktury, co wpłynęłoby tylko na wzrost konkurencji. Podkreślił, że Hawe przez swoją spółkę ORSS realizuje już wielkie projekty publiczne związane z budową infrastruktury światłowodowej w województwach podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim realizowane za środki unijne.

W czerwcu Hawe przedstawiło strategię, która zakłada m.in. przekształcenie spółki z operatora sieci szkieletowej w największego w Polsce otwartego operatora infrastruktury światłowodowej.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na GPW od 2007 roku. W 2012 spółka odnotowała 108 mln zł skonsolidowanych przychodów.