Na rynku telekomunikacyjnym atmosfera robi się coraz bardziej bojowa. Z jednej strony Sferia i Polkomtel, z drugiej T-Mobile, Orange i Play. Ten ostatni w poniedziałek pokaże nową ofertę. Czy będzie to LTE?

Festiwal informacji ze Sferią w tle trwa już 2 tygodnie. W zamian za część pasma 800 MHz właściciel Sferii wycofał skargę z Trybunału Arbitrażowego w Paryżu. Roszczenia, szacowane na 1,5 mld zł, dotyczyły Chodziło o częstotliwości 850 MHz przyznane firmie w 2003 roku, których Sferia nie mogła wykorzystywać ze względów technicznych. Decyzja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oburzyła przede wszystkim T-Mobile i Play.

List operatorów cz. 1, źródło: Play / Inne

Wkrótce potem razem z Orange operatorzy wystosowali list do prezes UKE Magdaleny Gaj, wskazując na uchybienia w przyznaniu Sferii części pasma, jednocześnie prosząc Urząd o wszczęcie w tej sprawie postępowania.<<<>>>>

Reklama
List operatorów cz. 2, źródło: Play / Inne

Reklama

Do tej pory prezes UKE nie zareagowała na list, ale jest raczej jasne, że zdanie Urzędu jest tożsame z zawartą ze Sferią ugodą.

Na liście widniało miejsce na podpis właściciela Polkomtela, ale Zygmunt Solorz-Żak nie podpisał dokumentu. W kilka chwil po jego opublikowaniu pojawił się ostry w swojej formie komentarz firmy w tej sprawie.

Jak brzmi treść komunikatu Polkomtel uważa, że przywołane pomówienia nie mają oparcia w przepisach prawa, są pozbawione podstaw merytorycznych, a rzekome zarzuty naruszenia prawa europejskiego zostałyby z łatwością obalone przez studenta I roku prawa.

Wspomniany list ma na celu jedynie wywarcie nieuzasadnionej presji na regulatora, który według publicznie dostępnych informacji nie jest stroną ugody. Dlatego też nasza opinia na ten temat jest dokładnie taka, jak wyrażona przez wszystkich innych operatorów w stanowisku Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, tzn. że brak rozwiązania kwestii częstotliwości Sferii uniemożliwiłby przeprowadzenie aukcji na 800 MHz -brzmiał dalej komunikat.

Rynek czeka na odpowiedź UKE w tej sprawie.

Po zwycięstwie, czas na porażkę

– Dostawca usług nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług, złą jakość techniczną usług, spowodowaną (…) awarią zaistniałą w innych sieciach telekomunikacyjnych, z którymi dostawca usług współpracuje – to jedno z postanowień we wzorcach umownych spółki telekomunikacyjnej Sferia, które zakwestionowała Prezes UOKiK i nałożyła karę ponad 242 tys. zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał wymierzenie tej sankcj.

SOKiK stwierdził, że 19 postanowień, które znalazły się we wzorcach umownych spółki Sferia jest tożsame z pozycjami rejestru klauzul niedozwolonych. Jeżeli tego rodzaju klauzule pojawią się w umowie, którą konsument zawarł z przedsiębiorcą, nie wiążą one stron tego kontraktu z mocy prawa.

Sferia m.in. sugerowała konsumentom, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług oraz za ich złą jakość, jeżeli przyczyną jest awaria w sieciach telekomunikacyjnych jej kontrahentów. Tymczasem zgodnie z prawem, przedsiębiorca odpowiada za pogorszoną jakość usług świadczonych konsumentowi także wtedy, gdy powodem są błędy podwykonawców.

Sąd oddalił odwołanie spółki Sferia od nałożenia kary pieniężnej. Wyrok nie jest prawomocny przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Play rusza z nową ofertą

"Koniec wakacji to doskonały czas na zmiany i na nowe informacje. Najnowsze, z dużą przyjemnością, podamy już w najbliższy poniedziałek 9 września" - informuje na swoim blogu Marcin Gruszka, rzecznik Play. Czy będzie to LTE? Raczej tego typu spekulacje się nie sprawdzą, wydaje się, że może to być kolejna oferta pre-paidowa lub internetowa. "Nie obiecuję żadnej rewolucji, bo to słowo już się moim zdaniem wyeksploatowało. Ale obiecuję, że będzie dobrze - dodaje Gruszka. Oferta Play rusza 9 września.