Ministerstwo Cyfryzacji przedłużyło termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych do dnia 6 października, poinformował minister Marek Zagórski.

"W nawiązaniu do pisma z dnia 7 września 2020 r. przekazującego do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (UD68), w odpowiedzi na postulaty strony społecznej, pragnę poinformować o przedłużeniu terminu na zgłaszanie uwag o 14 dni. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag do projektu w terminie do dnia 6 października 2020 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie za uzgodnienie projektu" - czytamy w dokumencie rządowym.

Wcześniej w rozmowie z ISBtech prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski ocenił, że termin konsultacji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) powinien być zdecydowanie wydłużony, aby dać możliwość wyrażenia zasadniczych obiekcji. Jego przyjęcie grozi rażącym naruszeniem wielu praw zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, ocenia. Ostrzega on, że zmiany w tym kształcie grożą negatywnymi skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i podważeniem zaufania do państwa, zaznaczył prezydent organizacji.

Wcześniej także Play podał, że jeśli zmaterializuje się scenariusz ograniczenia dostępu Huawei do wdrażania usług 5G, P4 - spółka w 100% zależna od Play Communications - będzie musiała ponieść dodatkowe inwestycje na max. 0,9 mld zł w ciągu 7 lat.

"Przeanalizujemy przedstawiony projekt i odniesiemy się do niego w toku ogłoszonych konsultacji. W opublikowanym projekcie zwracają uwagę proponowane terminy dotyczące wycofywania infrastruktury, znacznie krótsze niż w przypadku podobnych, już istniejących w Europie rozwiązań. Krótsze też niż okres amortyzacji i użytkowania tego typu urządzeń. Wierzymy, że wszelkie decyzje w tym zakresie będą podejmowane w dialogu z uczestnikami rynku i z uwzględnieniem dobra klientów powstających sieci" - napisał rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński w oświadczeniu przesłanym ISBtech.