Przepisy niezbędne do uruchomienia sieci piątej generacji prawdopodobnie zostaną uchwalone przez Sejm przed wakacjami. Wczoraj projekt przyjął rząd.
Proponowane regulacje likwidują bariery administracyjno-prawne, które blokowałyby inwestycje w sieć telekomunikacyjną piątej generacji (5G). Uszczelnią też luki w systemie kontroli norm pola elektromagnetycznego ujawnione na początku maja br. w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji dokument zwany megaustawą to formalnie nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który wczoraj zaakceptowała Rada Ministrów, trafi teraz do Sejmu. Parlamentarzyści powinni się nim zająć w czerwcu.