O przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka będzie decydował wojewoda. Tak wynika z nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, nad którymi prace zakończył Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.
Zgodnie z ustawą o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.) od początku 2017 r. repatrianci będą mogli ubiegać się pieniądze na zasiedlenie. Przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w naszym kraju oraz do jego wypłaty jest starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu w osoby uprawnionej. Parlament jednak postanowił to zmienić.
– Mając na względzie powiązanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego z faktem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, do którego rozpatrzenia właściwy jest wojewoda, wskazane jest, aby był on również organem przyznającym to świadczenie, natomiast starosta pozostawałby organem uprawnionym do jego wypłaty – wskazali posłowie w uzasadnieniu.