Rząd chce przesunąć ostateczną datę składania wniosków w ramach programu popierania budownictwa mieszkaniowego (SBC) na 30 września 2025 r., uprościć procedury ubiegania się o preferencyjne finansowanie zwrotne i premiować te inwestycje, które mają największą szansę na realizację.

O kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego mogą się ubiegać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminne spółki. Celem jest budowa mieszkań na wynajem lub takich, dla których zostanie ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Program SBC uruchomiono w 2015 r. na 10 lat, więc 2024 r. miał być ostatnim. Podczas dotychczasowych 15 edycji wsparto 468 wniosków zakładających budowę ponad 26,3 tys. mieszkań. Wartość tych inwestycji to 9,5 mld zł z rządowym wsparciem w wysokości 4 mld zł. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie preferencyjnymi kredytami. Podczas jesiennego naboru w 2023 r. inwestorzy złożyli 111 wniosków na budowę 10,2 tys. mieszkań, które opiewały na kwotę 2,9 mld zł. Zakwalifikowano 61 z nich ze wsparciem 829 mln zł. Już wcześniej Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało przedłużenie programu i zwiększenie finansowania. Do tego konieczna jest zmiana przepisów, które jako końcową datę składania wniosków wskazują 30 września 2024 r. (nabory odbywają się corocznie w dwóch edycjach – wiosennej i jesiennej).

W ocenie resortu przesunięcie tego terminu o rok „umożliwi w przypadku zwrotów lub rezygnacji z finansowania zwrotnego przedsięwzięć zakwalifikowanych w ramach wcześniejszych edycji programu SBC, pełne wykorzystanie środków udostępnionych przez BGK na realizację programu”. Dodatkowo skrócony i usprawniony ma być proces ubiegania się o preferencyjne kredyty. Zmienia się również kryteria oceny wniosków – premiowane będą zaawansowane inwestycje, w szczególności te, dla których została już wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. ©℗