Wybory samorządowe już za nami. Do urn poszło blisko 52 proc. uprawnionych do głosowania. Największa frekwencja była w woj. mazowieckim, a najniższa w woj. opolskim. Polacy wybrali między innymi członków rad miast i gmin. Ile wynosi dieta radnego? Od czego zależy?

W trakcie kadencji radni spotykają się cyklicznie na sesjach rad miast bądź gmin. Biorą też udział w pracach różnych komisji, spotykają się z mieszkańcami, pełnią też dyżury w celu wysłuchania skarg i wniosków mieszkańców. Radni biorą też udział w różnych uroczystościach lokalnych i konferencjach.

Radni nie są zatrudniani przez gminy, więc ich wynagrodzenie to nie pensja, a dieta. Otrzymują ją za aktywność związaną z realizacją mandatu radnego.

Dieta radnego. Jaka jest jej wysokość?

Maksymalny poziom diety radnego wyznacza 2.4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2024 r. to 1789.42 zł.

Wysokość diety radnego miejskiego lub gminnego w 2024 r. zależy od liczby mieszkańców gminy:

Dla gmin z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys.: maksymalna dopuszczalna stawka diety wynosi 4294.61 złbrutto miesięcznie

Dla gmin z liczbą mieszkańców między 15 a 100 tys.: limit wynosi 75 proc. maksymalnej stawki, czyli 3220.96 zł brutto miesięcznie

Dla gmin z liczbą mieszkańców poniżej 15 tys.: limit to 50 proc. maksymalnej stawki, czyli 2147.31 zł brutto miesięcznie​Radny nie przychodzi na sesje. Czy jego dieta będzie mniejsza?

Tak, w polskim prawie lokalnym istnieje mechanizm, który umożliwia zmniejszenie diety radnemu miejskiemu lub gminnemu, który nie bierze aktywnie udziału w pracy rady. Dieta radnego może zostać zmniejszona w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach rady gminy (miasta) lub posiedzeniach komisji, do których radny został wybrany. Procedura ta jest zwykle szczegółowo określona w regulaminie pracy danej rady gminy lub miasta.

Każda rada gminy (miasta) może ustalić własne zasady dotyczące obniżania diet, w tym progi nieobecności, które skutkują zmniejszeniem wynagrodzenia. Obniżenie diety może być proporcjonalne do liczby nieobecności radnego, co oznacza, że im więcej nieusprawiedliwionych absencji, tym większa redukcja wynagrodzenia.