Z 500 zł do 1000 zł wzrośnie maksymalna wysokość świadczenia dla osób, które nie otrzymują alimentów na dzieci. Jego podwyżka nastąpi od 1 października br.

Taka zmiana przepisów znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1993), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Co do zasady świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów na dziecko, ale z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie. Taka kwota wsparcia obowiązuje od momentu wejścia w życie FA, czyli od października 2008 r. Nie była więc podnoszona przez 16 lat i to właśnie ma się zmienić. Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy zakłada, że świadczenie z FA wzrośnie o 100 proc. i rodzic będzie mógł otrzymać 1000 zł na dziecko. Nowa kwota pomocy finansowej ma być wypłacana od 1 października, gdy zacznie się nowy okres świadczeniowy w FA.

– Rodzice samodzielnie wychowujący dzieci już od dawna czekają na waloryzację wysokości świadczenia z funduszu i wygląda na to, że w końcu do niej dojdzie – mówi Dorota Herman z Fundacji KiDs.

Dodaje, że w ostatnich latach koszty życia i wychowania dzieci bardzo wzrosły, co szczególnie odczuwają osoby, które się nimi zajmują w pojedynkę. Wiele z nich występowało do sądu o podniesienie alimentów, ale nawet gdy udało się uzyskać podwyżkę, to w przypadku ich bezskutecznej egzekucji nie miało to wpływu na wysokość należnego im w takiej sytuacji świadczenia z FA, bo i tak ośrodek pomocy społecznej nie może im wypłacać więcej niż 500 zł.

– Decyzja o podniesieniu świadczenia jest konieczna, bo jego pozostawanie w dotychczasowej wysokości jest przejawem nierównego traktowania dzieci. Skoro nastąpiła podwyżka świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł, co było uzasadniane wysoką inflacją i spadkiem jego realnej wartości, to z tego samego powodu potrzebna jest zmiana wsparcia finansowego z FA – podkreśla Justyna Żukowska-Gołębiewska, prezeska Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci”.

Zgodnie z przepisami świadczenia z FA przysługują do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę, do czasu 25. urodzin. Natomiast bezterminowo należą się, gdy dorosłe dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczeń jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 1209 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. ©℗