Rodziny, w których są osoby po 75. roku życia, będą mogły skorzystać z nowego świadczenia służącego sfinansowaniu usług o charakterze opiekuńczym. Przy jego przyznawaniu będzie obowiązywać kryterium dochodowe.

Tak wynika z informacji na temat projektu ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Przewiduje on wprowadzenie nowej formy pomocy – bonu senioralnego. Będzie można z niego opłacić opiekuna, który będzie pomagał osobie starszej w wykonywaniu codziennych czynności, np. przygotowywaniu i spożywaniu posiłków czy kontakcie z otoczeniem.

Bon senioralny 2024. Komu przysługuje?

Uprawniony do bonu będzie zstępny osoby starszej, jeśli pracuje i osiąga dochód w wysokości nie niższej niż minimalna pensja. Jego uzyskanie będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Przy czym będzie ono odrębnie określone dla seniora oraz dla osób zobowiązanych do jego alimentacji. I tak:

  • w przypadku osoby starszej próg ma wynosić 5 tys. zł
  • w odniesieniu do członka rodziny seniora wysokość kryterium będzie uwarunkowana od tego, czy prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe – wtedy będzie stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy jest to gospodarstwo wieloosobowe – wówczas będzie to trzykrotność najniższej pensji.

90 tys. to szacowana w skali całego kraju liczba opiekunów, która będzie potrzebna do świadczenia usług opiekuńczych finansowanych bonem senioralnym

Bon senioralny 2024. Ile wyniesie? [KWOTA]

Bon senioralny ma przysługiwać w wysokości 2150 zł, ale jego kwota będzie mogła być niższa, jeśli osoba starsza będzie potrzebowała mniejszej liczby godzin usług wsparcia (na razie nie wiadomo, jaki będzie ich wymiar czasowy).

Ustalaniem prawa do nowego świadczenia mają się zajmować gminy, które to zadanie będą mogły realizować samodzielnie lub zlecić je np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie.

Bon senioralny 2024. Wniosek

  • Bon będzie przyznawany na wniosek, który ma być składany w formie elektronicznej przez członka rodziny i nie będzie wymagał wcześniejszego przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • Nie będzie miało też znaczenia to, czy osoba starsza ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Elementem wniosku będzie kwestionariusz oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb seniora oraz jego zgoda na złożenie wniosku przez członka rodziny.

Ile osób skorzysta z bonu senioralnego?

Według przeprowadzonych szacunków z bonu senioralnego będzie mogło skorzystać ponad 535 tys. osób, a pierwszym etapem jego wdrażania (ustawa ma wejść w życie w przyszłym roku) ma być przeszkolenie opiekunów. Będą oni musieli bowiem odbyć 30-godzinne szkolenie przygotowujące do pracy z seniorami z niezaspokojonymi potrzebami życiowymi.

– Celem bonu ma być wsparcie rodzin aktywnych zawodowo w opiece nad bliskimi, ale przy takim założeniu wiele grup seniorów np. tych samotnych i wymagających opieki długoterminowej z niego nie skorzysta – mówi prof. Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej. Dodaje, że im pozostaną usługi opiekuńcze przyznawane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ich zakup na rynku komercyjnym. ©℗