Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz '15) poinformował PAP, że na wyjazdowym posiedzeniu w Reszlu (warmińsko-mazurskie) komisja zajmowała się kwestią zabytków.

"W tym obszarze jest parę ważnych kwestii, które wymagają namysłu" - powiedział poseł Maciejewski. Przyznał, że trzy z nich są najbardziej istotne. Pierwszą jest kwestia utrzymania zabytków. W ocenie posła Maciejewskiego członkowie komisji doszli do zgodnego wniosku, że samorządy regionalne i lokalne nie są w stanie same utrzymać monumentalnych zabytków, w przypadku Warmii i Mazur chodzi m.in. o gotyckie kościoły i zamki.

"Bez wątpienia państwo winno partycypować w ich utrzymaniu" - podkreślił poseł Maciejewski.

W rozmowie z PAP zauważył, że z kwestią finansów wiążą się także renowacje zabytkowych obiektów. "W tej chwili przepisy są korzystniejsze w przypadku prac nazywanych +inwestycjami+. W przypadku +remontów+ są mniej korzystne. Uważamy, że renowacja zabytku to +nadanie drugiego życia+, dlatego nie powinno się to wiązać z niekorzystnymi przepisami. Będziemy chcieli rozmawiać z resortem finansów o możliwości zmian w tym zakresie" - przyznał poseł Maciejewski. Podkreślił, że jest to szczególnie ważne dla miast i miasteczek, które "niemal w całości są zabytkowe", jak choćby Reszel.

Posłowie obradujący w Reszlu stwierdzili także, że zmian wymagają także relacje na linii samorząd-inwestor-konserwator zabytków. "Ludzie, z którymi się spotykaliśmy - samorządowcy i inwestorzy - przyznawali, że ta współpraca często nacechowana jest złośliwościami, nie ma chęci współpracy, a jest raczej utrudnianie sobie życia. Przecież w ratowaniu zabytków nie o to chodzi" - mówił Maciejewski.

Z informacji przekazanych PAP przez Andrzeja Maciejewskiego wynika, że posłowie na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nie przyjęli żadnych stanowisk, ich ustalenia i wnioski wynikały z przeprowadzonych rozmów.

Komisja, której przewodniczy poseł Maciejewski we wtorek obradowała te z w Mrągowie; zajmowała się sprawami partnerstwa publiczno-prywatnego.