Dokonując wyboru włodarzy, którzy powinni zostać wyróżnieni „Perłami Samorządu 2016”, postawiliśmy pytania: w jaki sposób zobaczyć efekty działania lidera oraz jak odróżnić to, co wynika z pracy całej gminy, od tego, na co przede wszystkim wpływ ma włodarz. Celem rankingu było zbadanie, jakim menedżerem i liderem jest włodarz oraz na ile korzysta on z potencjału swoich pracowników i mieszkańców.

CAŁY RANKING ZNAJDZIESZ TUTAJ>>

Najlepszych włodarzy wybraliśmy w kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, miasto do 100 tys. mieszkańców oraz miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. Oceny prezydentów, burmistrzów i wójtów dokonaliśmy w podziale na następujące obszary:

1. Sprawność strategiczna,

2. Sprawność operacyjna,

3. Wsparcie potencjału społecznego,

4. Jakość życia.

Włodarze byli pytani o sposoby na podnoszenie jakości pracy swoich pracowników, metody współpracy z organizacjami pozarządowymi czy wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji i mediów społecznościowych. Uwzględniliśmy także sposób, w jaki włodarze definiują swój sukces oraz jak wykorzystują potencjał gminy.

Narzędzia i metody oceny

Zwycięzcy rankingu DGP

Zwycięzcy rankingu DGP

źródło: DGP

Dane liczbowe oraz odpowiedzi na pytania zamknięte przekazane w formie ankiety o charakterze przekrojowym były oceniane zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. Pod uwagę wzięliśmy równy rozdział punktów między wymienione wyżej obszary. W każdej z kategorii wybraliśmy najlepszych włodarzy oraz poddaliśmy ich dalszej ocenie przez kapitułę konkursu. W skład kapituły weszli redaktorzy Dziennika Gazety Prawnej, eksperci Deloitte oraz ekspert Związku Miast Polskich. Każdy z członków kapituły indywidualnie oceniał odpowiedzi włodarzy na pytania otwarte, dzięki czemu została zapewniona niezależność ocen. Podczas posiedzenia kapituły omawiano te oceny, przy których występowała największa rozbieżność opinii. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na sposób pojmowania sukcesu przez włodarzy – czy jest nim uzyskanie różnych wyróżnień i nagród, zakończenie istotnych dla gminy inwestycji, a może osiągnięcie zamierzonych celów w zakresie zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Połączenie wyników ankiet oraz pracy kapituły pozwoliło na wyłonienie najlepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów. W niektórych przypadkach zostały wskazane miejsca ex aequo ze względu na bardzo zbliżony wynik.

Panie pokazały się z dobrej strony

Wśród wyróżnionych wójtów pojawiło się także kilka pań – Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt Ustki, Elżbieta Burtan, wójt Zabierzowa oraz Iwona Łebek, wójt Długołęki. Wskazuje to, że damski sposób zarządzania jednostką samorządu terytorialnego sprawdza się coraz lepiej, zwłaszcza w gminach wiejskich. Wyróżnione zostały także: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla, w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

Możliwość bliższego poznania działalności prezydentów, burmistrzów i wójtów, a zwłaszcza ich rozumienia pojęcia sukcesu była bardzo interesująca. Docenieni zostali ci włodarze, których sukcesy materializują się w postaci polepszenia życia mieszkańców czy zwiększenia jakości obsługi urzędu. Należy zwrócić uwagę na ogromny potencjał drzemiący w ludziach – zarówno w liderach samorządów, jak i w mieszkańcach gmin, którzy ich wspomagają. Wszyscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z tytułem „Perły Samorządu 2016” są przykładem, jak można pracować na sukces swojej gminy, motywować zarówno swoich pracowników, jak i osoby spoza urzędu, do wspólnej pracy.

MIASTO POWYŻEJ 100 TYS. MIESZKAŃCÓW

MIASTO DO 100 TYS. MIESZKAŃCÓW

Miejsce

Włodarz

Miasto

Miejsce

Włodarz

Miasto

1

Paweł Adamowicz

Gdańsk

1

Ryszard Nowak

Nowy Sącz

2

Zygmunt Frankiewicz

Gliwice

2

Roman Smogorzewski

Legionowo

3

Krzysztof Żuk

Lublin

3

Tadeusz Krzakowski

Legnica

4

Piotr Grzymowicz

Olsztyn

3

Marcin Zawiła

Jelenia Góra

5

Tadeusz Ferenc

Rzeszów

4

Jacek Karnowski

Sopot

6

Hanna Zdanowska

Łódź

5

Tomasz Andrukiewicz

Ełk

7

Jacek Majchrowski

Kraków

5

Sabina Nowosielska

Kędzierzyn-Koźle

7

Janusz Kubicki

Zielona Góra

6

Mieczysław Kieca

Wodzisław Śląski

8

Michał Zaleski

Toruń

7

Czesław Renkiewicz

Suwałki

9

Jacek Jaśkowiak

Poznań

8

Janusz Grobel

Puławy

10

Wojciech Szczurek

Gdynia

9

Krzysztof Chojniak

Piotrków Trybunalski

10

Piotr Przytocki

Krosno

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

GMINA WIEJSKA

Miejsce

Włodarz

Gmina

Miejsce

Włodarz

Gmina

1

Dariusz Wróbel

Opole Lubelskie

1

Adam Jaskulski

Świdnica

2

Jacek Lipiński

Aleksandrów Łódzki

2

Krzysztof Harmaciński

Iława

3

Wiesław Ziółkowski

Lubomierz

3

Tadeusz Wójtowicz

Wielka Wieś

4

Wacław Ligęza

Bobowa

4

Tadeusz Tkaczyk

Strawczyn

5

Waldemar Miśko

Karlino

5

Janusz Budny

Wiązowna

6

Sebastian Czwojda

Krobia

6

Anna Sobczuk-Jodłowska

Ustka

7

Krzysztof Kołtyś

Janów Lubelski

7

Piotr Dragan

Wisznice

7

Igor Bandrowicz

Prusice

7

Elżbieta Burtan

Zabierzów

8

Roman Ptak

Niepołomice

8

Iwona Łebek

Długołęka

9

Zbigniew Łopusiewicz

Stronie Śląskie

9

Waldemar Brzostek

Ostrów Mazowiecka

a10

Tomasz Śmietanka

Kozienice

10

Ryszard Nawrocki

Stare Miasto

10

Marian Błachut

Czechowice-Dziedzice

10

Lesław Blacha

Gołcza

CAŁY RANKING ZNAJDZIESZ TUTAJ>>