DGP tradycyjnie już wręczył nagrody najlepszym włodarzom i samorządom. Uroczysta gala odbyła się wczoraj w Teatrze Kamienica. Jak co roku nagrody przyznaliśmy w czterech kategoriach. Wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców bezapelacyjnie najlepszy był Gdańsk z prezydentem Pawłem Adamowiczem. W miastach do 100 tys. mieszkańców zwyciężyli prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak oraz Sopot. W gminach miejsko-wiejskich najwyższe miejsce zajęli burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel oraz Aleksandrów Łódzki, a wśród gmin wiejskich – wójt gminy Świdnica Adam Jaskulski i gmina Iława.
Zwycięzcy rankingu DGP / DGP
Dokonując wyboru włodarzy, którzy powinni zostać wyróżnieni „Perłami Samorządu 2016”, postawiliśmy pytania: w jaki sposób zobaczyć efekty działania lidera oraz jak odróżnić to, co wynika z pracy całej gminy, od tego, na co przede wszystkim wpływ ma włodarz. Celem rankingu było zbadanie, jakim menedżerem i liderem jest włodarz oraz na ile korzysta on z potencjału swoich pracowników i mieszkańców.
Najlepszych włodarzy wybraliśmy w kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, miasto do 100 tys. mieszkańców oraz miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. Oceny prezydentów, burmistrzów i wójtów dokonaliśmy w podziale na następujące obszary:
1. Sprawność strategiczna,
2. Sprawność operacyjna,
3. Wsparcie potencjału społecznego,
4. Jakość życia.
Włodarze byli pytani o sposoby na podnoszenie jakości pracy swoich pracowników, metody współpracy z organizacjami pozarządowymi czy wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji i mediów społecznościowych. Uwzględniliśmy także sposób, w jaki włodarze definiują swój sukces oraz jak wykorzystują potencjał gminy.
Narzędzia i metody oceny
Dane liczbowe oraz odpowiedzi na pytania zamknięte przekazane w formie ankiety o charakterze przekrojowym były oceniane zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. Pod uwagę wzięliśmy równy rozdział punktów między wymienione wyżej obszary. W każdej z kategorii wybraliśmy najlepszych włodarzy oraz poddaliśmy ich dalszej ocenie przez kapitułę konkursu. W skład kapituły weszli redaktorzy Dziennika Gazety Prawnej, eksperci Deloitte oraz ekspert Związku Miast Polskich. Każdy z członków kapituły indywidualnie oceniał odpowiedzi włodarzy na pytania otwarte, dzięki czemu została zapewniona niezależność ocen. Podczas posiedzenia kapituły omawiano te oceny, przy których występowała największa rozbieżność opinii. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na sposób pojmowania sukcesu przez włodarzy – czy jest nim uzyskanie różnych wyróżnień i nagród, zakończenie istotnych dla gminy inwestycji, a może osiągnięcie zamierzonych celów w zakresie zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Połączenie wyników ankiet oraz pracy kapituły pozwoliło na wyłonienie najlepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów. W niektórych przypadkach zostały wskazane miejsca ex aequo ze względu na bardzo zbliżony wynik.
Panie pokazały się z dobrej strony
Wśród wyróżnionych wójtów pojawiło się także kilka pań – Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt Ustki, Elżbieta Burtan, wójt Zabierzowa oraz Iwona Łebek, wójt Długołęki. Wskazuje to, że damski sposób zarządzania jednostką samorządu terytorialnego sprawdza się coraz lepiej, zwłaszcza w gminach wiejskich. Wyróżnione zostały także: Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla, w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.
Możliwość bliższego poznania działalności prezydentów, burmistrzów i wójtów, a zwłaszcza ich rozumienia pojęcia sukcesu była bardzo interesująca. Docenieni zostali ci włodarze, których sukcesy materializują się w postaci polepszenia życia mieszkańców czy zwiększenia jakości obsługi urzędu. Należy zwrócić uwagę na ogromny potencjał drzemiący w ludziach – zarówno w liderach samorządów, jak i w mieszkańcach gmin, którzy ich wspomagają. Wszyscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z tytułem „Perły Samorządu 2016” są przykładem, jak można pracować na sukces swojej gminy, motywować zarówno swoich pracowników, jak i osoby spoza urzędu, do wspólnej pracy.

CAŁY RANKING ZNAJDZIESZ TUTAJ>>