Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmianę przepisów dotyczącą jednostek, które zapewniają wspólną obsługę kilku placówkom opiekuńczo-wychowawczym, tak aby nie zostały zamknięte z końcem roku. Taka zapowiedź znalazła się w odpowiedzi na interpelację (nr 2681) posła Dariusza Starzyckiego.
Dotyczyła ona zmian wprowadzonych przez ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). To właśnie na jej mocy powiaty nie mogą od początku tego roku tworzyć centrów zajmujących się obsługą ekonomiczno-administracyjną domów dziecka na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). Dodatkowo te, które zostały utworzone do 31 grudnia 2015 r., mogą funkcjonować tylko do końca roku.
Samorządy od początku protestowały przeciwko odejściu od dotychczasowych regulacji, które były przez nie pozytywnie oceniane. Wskazywały, że mają one swoje ekonomiczne uzasadnienie. Umożliwiały zatrudnianie tylko jednego dyrektora dla wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych, który stał na czele centrum obsługi, a poszczególnymi domami dziecka kierował za pośrednictwem wychowawców. Takie rozwiązanie zapewniało niższe koszty utrzymania tych instytucji. Natomiast w konsekwencji wejścia w życie ustawy z 25 czerwca 2015 r. od przyszłego roku każda placówka będzie musiała mieć dyrektora i wydatki na ich funkcjonowanie wzrosną. W związku z tym JST wielokrotnie apelowały zarówno do posłów, jak i resortu rodziny o przywrócenie uchylonych przepisów.
Reklama
Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Rodziny postanowiło wziąć pod uwagę krytyczne głosy pod adresem obowiązujących obecnie przepisów (ich autorem był ówczesny resort administracji i cyfryzacji). Co więcej, widzi potrzebę zmian nie tylko w zakresie centrów obsługi.
– Niepokojąca wydaje się również perspektywa łączenia zróżnicowanych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, bo może to zagrażać rodzinnemu charakterowi placówek opiekuńczo–wychowawczych i bezpieczeństwu przebywających w nich dzieci – informuje Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dlatego przygotowywana w resorcie nowelizacja ma obejmować nie tylko kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania centrów administracyjnych dla instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ale też łączenia ich z pomocą społeczną.