Do 30 czerwca br. obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce i korzystać z przysługujących im na tej podstawie uprawnień.

Tak przewiduje ustawa z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, którą Senat przyjął bez poprawek. Zgodnie z nią z 4 marca do 30 czerwca br. został wydłużony okres legalnego pobytu uchodźców wojennych w Polsce, co w praktyce oznacza, że do tego czasu zachowają oni prawo m.in. do bezpłatnego leczenia, podejmowania pracy w trybie uproszczonym oraz świadczeń na dzieci. Dodatkowo na mocy ustawy zostanie wydłużony okres ważności wiz i zezwoleń na pobyt czasowy oraz termin udzielania zgody na warunkowe wykonywanie zawodu przez ukraińskich medyków. Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. ©℗