Problem przepłacania przez samorządy za oświetlenie mogą rozwiązać parlamentarzyści. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia ulicznego znajdującego się na jej terenie.
Jednostki płacą więc za jego budowę, utrzymanie oraz energię pobraną przez lampy.
– Problem polega na tym, że gminy nie są w większości przypadków właścicielami tych lamp. W ok. 90 proc. należą one do zakładów energetycznych, czyli płacimy m.in. za konserwację nie swoich urządzeń – zwraca uwagę Marcin Barczykowski z Porozumienia Strzeleńskiego, wójt gminy Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie).